Ranking: Podlaskie regionem najlepiej wykorzystującym fundusze unijne

2022.10.13 17:00
Województwo Podlaskie po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce wśród regionów pod względem wydatków na inwestycje i pod kątem wykorzystania środków Unii Europejskiej w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Ranking: Podlaskie regionem najlepiej wykorzystującym fundusze unijne
Fot: UMWP

Opracowany przez pracowników Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Pawła Swianiewicza oraz adiunkt Julitę Łukomską ranking obejmował wydatki inwestycyjne w latach 2019-2021. Województwo podlaskie zwyciężyło w nim w kategorii województw.

Jak podsumowuje Urząd Marszałkowski, w 2020 r. Podlaskie osiągnęło najwyższe w historii samorządu województwa wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych CIT, aż 98 mln zł. Trzykrotnie wyższa, niż zaplanowano, była nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł). W 2021 r. województwo uniknęło zaciągnięcia blisko 50-milionowego kredytu. Było w na tyle dobrej kondycji, że utworzyło Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, z którego to wspomagało inwestycje w mniejszych podlaskich samorządach (20 mln zł w 2021 r., 30 mln zł – w 2022 r.). Samorząd przyznał również 3,5 mln zł gminom i powiatom ze strefy nadgranicznej. Pomimo pandemii Podlaskie utrzymało też wysokie nakłady na transport, turystykę, zdrowie, kulturę, sport i rolnictwo.

Natomiast jeśli chodzi o fundusze europejskie, zarząd województwa podpisał ponad 5 tys. umów o dofinansowanie z programu regionalnego, których wartość wyniosła prawie 8 mld zł, a dotacje z UE – 5,4 mld zł (co pozwoliło na zakontraktowanie blisko 92 proc. puli z UE). Ogłoszono 849 konkursów.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1603 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39