Razem bezpieczniej... na przejściach dla pieszych. Można starać się o dofinansowanie

2020.02.01 13:55
Na rok 2020 zabezpieczono kwotę 6 mln zł, która w całości zostanie rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 programu "Bezpieczne przejścia dla pieszych".
Razem bezpieczniej... na przejściach dla pieszych. Można starać się o dofinansowanie
Fot: MZ

III edycja - bezpieczne przejścia dla pieszych

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". III edycja, zarówno z założenia, jak i w praktyce, jest kierowana do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To właśnie one doskonale zdają sobie sprawę, jaka tematyka z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.

Tym samym głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, co jest następnie realizowane przez cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, z silnie położonym akcentem na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii, ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa.

W tym roku łączna kwota na dofinansowania wynosi 6 mln zł.

– Zgodnie z priorytetową kwestią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wyrażoną w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, środki programu w 2020 roku zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych – zadeklarował wiceminister Maciej Wąsik.

Wnioski można składać jeszcze przez 6 tygodni

Wojewodowie mają czas do 13 marca 2020 roku na przedstawienie najlepszych propozycji projektów z poszczególnych województw. Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych.

Pod uwagę będą brane przede wszystkim projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. W ramach dofinansowanych projektów przejścia dla pieszych zostaną właściwie oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wnioski o dofinansowanie z "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" należy składać do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego w terminie wskazanym przez ten urząd. I etap weryfikacji wniosków odbywa się w urzędach wojewódzkich, a najlepiej ocenione projekty lokalne zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2019 roku do MSWiA wpłynęło 319 projektów rekomendowanych do dofinansowania, spośród których 104 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę blisko 6 mln zł. W latach 2017-2019 w ramach programu "Razem bezpieczniej" zmodernizowano około 450 przejść dla pieszych.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

954 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39