Rekordowe środki europejskie popłyną do naszego województwa

2023.01.10 17:26
Minister Grzegorz Puda wziął udział w inauguracji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, w ramach którego nasze województwo otrzyma rekordowy zastrzyk gotówki.
Rekordowe środki europejskie popłyną do naszego województwa
Fot: Malwina Witkowska

1,3 miliarda euro trafi do naszego województwa

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła nowy program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) na lata 2021-2027. Jest on następcą kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

We wtorek (10.01) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się konferencja inaugurująca program, w której udział wzięło ponad 600 osób.

- Ten dzień jest ważnym dniem dla całego województwa, bo od dzisiaj oficjalnie marszałek będzie zarządzał środkami finansowymi, które będą służyły mieszkańcom - rozpoczął minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Kwota, która trafi do naszego województwa to ponad 1,3 mld euro, czyli o około 90 mln euro więcej niż w perspektywie 2014-2020. Pieniądze będą pochodziły z dwóch różnych źródeł finansowania. Jednym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ok. 960 mln euro) i Europejski Fundusz Społeczny, z którego będzie finansowana pozostała część środków.

Minister podkreślił, że kwota ta jest większa niż była dotychczas, a ponadto w kraju ilość przyznanych środków spada, ale w Podlaskiem alokacja rośnie.

- Teraz jesteśmy oficjalnie na etapie wdrażania programu. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze "docierali" z Komisją Europejską odnośnie różnego rodzaju działań, bo jedno to napisać program, a drugie to efektywnie go wdrożyć, by służył wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego - zaznaczył marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Dostaniemy również fundusze z programu Polska Wschodnia

- W ramach negocjacji udało nam się ustalić pewne zmiany, o których wcześniej nie informowaliśmy - zdradził minister Puda. - Z poprzedniej prognozie finansowej wynikało, że program Polska Wschodnia nie będzie już obsługiwany w naszym kraju. Jednak dzisiaj z wielką radością chcę przekazać, że udało nam się w ramach negocjacji z Unią Europejską zawrzeć pewien sojusz, w ramach którego program Polska Wschodnia również będzie uruchomiony. Także z tego programu również popłyną środki finansowe dla Podlasia, tak samo jak i dla innych województw ze wschodniej części Polski - poinformował Grzegorz Puda.

Jego zdaniem, teraz wyzwaniem marszałka jest to, aby "podjąć pałeczkę i wykorzystać ją jak najlepiej". Minister przypomniał, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych oraz największym beneficjentem programu polityki spójności. Jeżeli chodzi o środki europejskie, w tej chwili mamy uruchomionych 16 programów regionalnych oraz 9 centralnych.

Z kolei Kosicki dodał, że wraz z innymi marszałkami udało im się wynegocjować rekordową kwotę niemal 2,6 mld euro na program Polska Wschodnia. W przeliczeniu jest to 40 mln euro więcej na region.

- Na tym zyskają tylko i wyłącznie nasi mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły, instytucje, samorządy. Oczywiście w ramach programu mamy wymienione podstawowe działania, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy, region będzie bardziej przyjazny dla środowiska, lepiej skomunikowany. Będziemy też walczyć z wykluczeniem społecznych, będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami - zapewnił marszałek Artur Kosicki. - Chcemy, aby nasz region mógł dogonić bardzo szybko te regiony najlepiej rozwinięte w naszym kraju - dodał.

- Premier Mateusz Morawiecki niejednokrotnie mówił, że Polska musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Te środki muszą trafiać nie tylko do tych największych ośrodków i aglomeracji, ale te środki są potrzebne właśnie tam, gdzie dotychczas takiej możliwości nie było. Wiemy doskonale, że te środki finansowe są nam również potrzebne do tego, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków. Z jednej stronie mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, a z drugiej o bezpieczeństwie codziennym, czyli np. w ruchu drogowym - mówił minister funduszy i polityki regionalnej.

Pomoc w wielu dziedzinach

Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej podkreśliła, jak ważne w FEdP będą tzw. działania miękkie, czyli inwestycje w ludzi, koncentrujące się m.in. na aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych, ubogich czy wsparciu zawodowym ludzi młodych. Program zakłada także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie potrzebującym opieki długoterminowej czy realizację programów zdrowotnych.

W programie pojawi się np. możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych dla osób w wieku 18-29 lat. Promowane będą także działania poprawiające sytuację kobiet na rynku pracy (ich aktywizację zawodową, powrót do pracy po urodzeniu dziecka, rozwój zawodowy) czy propagujące edukację dorosłych.

Program FEdP zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. rozwój przedsiębiorczości i nowo powstałych firm, a także działalność badawczo-rozwojowa w podlaskich przedsiębiorstwach. Duża pomoc zostanie skierowana na efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną czy ochronę różnorodności biologicznej. Program zakłada również inwestycje w transport bezemisyjny, infrastrukturę drogową, edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w tym roku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1460 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39