Rekrutacja do podstawówek i przedszkoli w Białymstoku [TERMINY]

2021.02.17 15:42
24 lutego rozpoczyna się nabór wniosków do przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Białymstoku. Dzieci z roczników 2015-2018 mają do wyboru 91 miejskich placówek przedszkolnych.
Rekrutacja do podstawówek i przedszkoli w Białymstoku [TERMINY]
Fot: Pixabay

Przedszkola i zerówki

Już niebawem rozpocznie się rekrutacja zasadnicza na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci z roczników 2015-2018. Dzieci urodzone w 2019 r. nie uczestniczą w rekrutacji, ale po ukończeniu przez nie 2,5 roku rodzice mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola, jeżeli pozostaną wolne miejsca.

Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola tylko w rekrutacji uzupełniającej, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2015 r. zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w ramach tzw. "zerówki". W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Harmonogram rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 24 lutego do 5 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: od 31 maja do 7 czerwca do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 19 marca do godz. 12.00
- Termin uzupełniający: do 21 czerwca do godz. 12.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 24 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: 24 czerwca do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia):
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 29 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: do 28 czerwca do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 30 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: 29 czerwca do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola: Rekrutacja do przedszkoli. Można go wypełnić w formie elektronicznej lub odręcznie. Wnioski będą dostępne także w placówkach od 24 lutego. Rodzice wskazują w nim od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Urząd Miejski w Białymstoku przygotował także terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych.

Harmonogram rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 24 lutego do 8 marca do godz. 15.00
od 24 lutego do 1 marca do godz. 15.00 do oddziałów sportowych
- Termin uzupełniający:
od 31 maja do 7 czerwca do godz. 15.00
od 31 maja do 2 czerwca do godz. 15.00 do oddziałów sportowych

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 3 marca do 5 marca
- Termin uzupełniający: 7 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 8 marca do godz. 12.00
- Termin uzupełniający: 8 czerwca do godz. 12.00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 22 marca do godz. 12.00
- Termin uzupełniający: do 22 czerwca do godz. 12.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 25 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: 25 czerwca do godz. 15.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 marca do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: do 29 czerwca do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 1 kwietnia do godz. 15.00
- Termin uzupełniający: 30 czerwca do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie: Rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek także o przyjęcie dziecka w dowolnej szkole. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować, a następnie złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Zobacz także: Rekrutacja dla uczniów klas 8.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1685 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39