Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jest już harmonogram dla ósmoklasistów

2021.01.29 12:18
Wnioski o przyjęcie do wybranych szkół podstawowych będzie można składać już od 17 maja. Natomiast o tym, czy uczeń został przyjęty dowie się 2 sierpnia.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jest już harmonogram dla ósmoklasistów
Fot: Pixabay

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Poniższy harmonogram nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca - z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane są do 31 maja.

Następnie ósmoklasiści muszą dostarczyć wyniki egzaminu w terminie od 25 czerwca do 14 lipca. Wszystkie listy kandydatów zakwalifikowanych będą ogłoszone 22 lipca. Natomiast lista osób przyjętych oraz nieprzyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia.

Daty egzaminów

Wszystkie egzaminy klas 8. rozpoczynają się o godz. 9.00. W 2021 r. uczniowie przystąpią do egzaminów w terminie:

- 25 maja (język polski);
- 26 maja (matematyka);
- 27 maja (język obcy nowożytny).

Natomiast terminy dodatkowe to 16, 17 i 18 czerwca.

Świadectwa i wyniki egzaminu

Osoby zakwalifikowane od 23 do 30 lipca muszą złożyć do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, należy dołączyć również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie można dostarczyć nie później niż do 24 września.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

903 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39