Rekrutacja. Wolne miejsca w technikach i szkołach zawodowych [LISTA]

2019.07.15 14:30
Od piątku (12.07) trwa rekrutacja dodatkowa do szkół ponadpodstawowych. Niestety nie wszyscy dostali się w pierwszym naborze. Sprawdzamy, gdzie są wolne miejsca w białostockich technikach i szkołach zawodowych.
Rekrutacja. Wolne miejsca w technikach i szkołach zawodowych [LISTA]
Fot: MN

W piątek ruszyła rekrutacja dodatkowa do szkół średnich dla absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych. W miejskich placówkach czeka na nich jeszcze w sumie 1100 miejsc – część w liceach, a część w technikach i szkołach zawodowych.

Utworzono także 249 nowych miejsc (108 dla absolwentów szkół podstawowych i 141 dla absolwentów gimnazjów) w nowych oddziałach.

1. Dla absolwentów szkół podstawowych:
- oddział w technikum oraz oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku,
- oddział sportowy w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku,
- oddział elektryk/elektronik w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

2. Dla absolwentów gimnazjów:
- oddział elektryk/elektronik w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
- oddział kucharz/cukiernik w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
- oddział mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

Wolne miejsca w technikach i zawodówkach dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum Zawodowe nr 1 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku: 14 miejsc w klasie o profilu technik fotografii i multimediów, 11 miejsc w kl. o p. technik reklamy, 7 miejsc w kl. o p. technik realizacji nagrań, 6 miejsc w kl. o p. technik realizacji nagłośnień,

Technikum Zawodowe nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku: 6 miejsc w kl. o p. technik mechatronik, 1 miejsce w kl. o p. technik usług fryzjerskich, 2 miejsca w kl. o p. technik hotelarstwa,

Technikum Zawodowe nr 9 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku: 2 miejsca w kl. o p. technik żywienia i usług gastronomicznych, 5 miejsc w kl. o p. technik programista, 1 miejsce w kl. o p. technik technologii drewna, 2 miejsca w kl. o p. technik transportu kolejowego, 1 miejsce w kl. o p. technik pojazdów samochodowych, 1 miejsce w kl. o p. technik mechanik,

Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku: 1 miejsce w kl. o p. technik weterynarii, 4 miejsca w kl. o p. technik informatyk, 3 miejsca w kl. o p. technik architektury krajobrazu, 1 miejsce w kl. o p. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 4 miejsca w kl. o p. technik organizacji turystyki, 1 miejsce w kl. o p. technik rolnik, 4 miejsca w kl. o p. technik turystyki na obszarach wiejskich,

Technikum Budowlano-Geodezyjne w Białymstoku w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. technik budownictwa, 1 miejsce w kl. o p. technik geodeta, 2 miejsca w kl. o p. technik robót wykończeniowych w budownictwie, 2 miejsca w kl. o p. technik robót wykończeniowych w budownictwie, 2 miejsca w kl. o p. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznym im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 1 miejsce w kl. o p. technik elektryk z j. niemieckim, 2 miejsca w kl. o p. technik elektryk z j. rosyjskim, 1 miejsce w kl. o p. technik elektronik, 1 miejsce w kl. technik informatyk z j. rosyjskim, 2 miejsca w kl. technik informatyk z j. niemieckim, 6 miejsc w kl. o p. technik programista, 1 miejsce w kl. o p. technik grafiki z poligrafii cyfrowej,

Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku:: 1 miejsce w kl. o p. technik usług kelnerskich, 5 miejsc w kl. o p. technik żywienia i usług gastronomicznych,

Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. technik ekonomista, 2 miejsca w kl. o p. technik handlowiec,

Technikum Mechaniczne w Białymstoku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku: 3 miejsca w kl. o p. technik mechanik, 8 miejsc w kl. op. technik mechatronik, 6 miejsc w kl. o p. technik pojazdów samochodowych,

Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
3 miejsca w kl. o p. technik logistyk, 4 miejsca w kl. o p. technik informatyk, 2 miejsca w kl. o p. technik hotelarstwa, 2 miejsca w kl. o p. technik organizacji turystyki, 5 miejsc w kl. o p. technik usług fryzjerskich, 1 miejsce w kl. o p. technik fotografii i multimediów,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 14 miejsc w kl. o p. elektryk, 15 miejsc w kl. o p. elektronik,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku: 16 miejsc w kl. o p. mechanik pojazdów samochodowych, 4 miejsca w kl. o p. blacharz samochodowy, 1 miejsce w kl. o p. kierowca mechanik,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 6 miejsc w kl. o p. mechanik pojazdów samochodowych z j. angielskim i j. rosyjskim, 1 miejsce w kl. o p. stolarz z j. angielskim i j. rosyjskim, 2 miejsca w kl. o p. kucharz, 2 miejsca w kl. o p. kierowca mechanik, 5 miejsc w kl. o p. monter stolarki budowlanej, 3 miejsca w kl. o p. operator obrabiarek skrawających,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. kucharz, 1 miejsce w kl. o p. cukiernik,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku: 15 miejsc w kl. o p. monter zabudowy i robót wykończeniowych, 5 miejsc w kl. wielozadaniowej, 6 miejsc w kl. o p. fryzjer, 3 miejsca w kl. o p. murarz-tynkarz,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku: 1 miejsce w kl. o p. fryzjer, 4 miejsca w kl. o p. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku: 8 miejsc w kl. o p. fryzjer, 13 miejsc w kl. o p. krawiec,

Wolne miejsca w technikach i zawodówkach dla absolwentów gimnazjów

Technikum Zawodowe nr 1 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku: 5 miejsc w kl. o p. technik reklamy, 2 miejsca w kl. o p. technik fotografii i multimediów, 3 miejsca w kl. o p. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

Technikum Zawodowe nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku: 6 miejsc w kl. o p. technik mechatronik, 4 miejsca w kl. o p. technik usług fryzjerskich, 14 miejsc w kl. o p. technik hotelarstwa,

Technikum Zawodowe nr 9 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku: 2 miejsca w kl. o p. technik żywienia i usług gastronomicznych, 2 miejsca w kl. o p. technik pojazdów samochodowych, 2 miejsca w kl. o p. technik mechanik, 1 miejsce w kl. o p. technik technologii drewna, 3 miejsca w kl o p. technik transportu kolejowego, 1 miejsce w kl. o p. technik programista,

Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku: 3 miejsca w kl. o p. technik weterynarii, 5 miejsc w kl. o p. technik informatyk, 7 miejsc w kl. o p. technik architektury krajobrazu, 1 miejsce w kl. o p. technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, 4 miejsca w kl. o p. technik organizacji turystyki, 1 miejsce w kl. o p. technik rolnik, 1 miejsce w kl. o p. technik turystyki na obszarach wiejskich,

Technikum Budowlano-Geodezyjne w Białymstoku w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. technik budownictwa, 3 miejsca w kl. o p. technik geodeta, 1 miejsce w kl. o p. technik budowy dróg, 2 miejsce w kl. o p. technik robót wykończeniowych w budownictwie,

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznym im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 2 miejsca w kl. o p. technik elektryk z j. niemieckim, 4 miejsca w kl. o p. technik elektryk z językiem rosyjskim, 7 miejsc w kl. o p. technik informatyk, 2 miejsca w kl. o p. technik programista, 1 miejsce w kl. o p. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. technik usług kelnerskich, 4 miejsca w kl. o p. technik żywienia i usług gastronomicznych, 3 miejsca w kl. o p. technik żywienia i usług gastronomicznych,

Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku: 9 miejsc w kl. o p. technik ekonomista, 4 miejsca w kl. o p. technik handlowiec, 6 miejsc w kl. o p. technik hotelarstwa,

Technikum Mechaniczne w Białymstoku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku: 4 miejsca w kl. o p. technik mechatronik, 8 miejsc w kl. o p. technik mechanik, 5 miejsc w kl. o p. technik pojazdów samochodowych,

Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku:
5 miejsc w kl. o p. technik usług fryzjerskich, 1 miejsce w kl. o p. technik logistyk, 4 miejsca w kl. o p. technik przemysłu mody, 2 miejsca w kl. o p. technik organizacji turystyki, 2 miejsca w kl. o p. technik hotelarstwa, 2 miejsca w kl. o p. technik fotografii i multimediów, 1 miejsce w kl. o p. technik informatyk,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku: 14 miejsc w kl. o p. elektryk, 15 miejsc w kl. o p. elektronik,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku: 6 miejsc w kl. o p. mechanik pojazdów samochodowych, 1 miejsce w kl. o p. elektromechanik pojazdów samochodowych, 4 miejsca w kl. o p. blacharz samochodowy, 4 miejsca w kl. o p. kierowca mechanik,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 1 miejsce w kl. o p. mechanik pojazdów samochodowych, 1 miejsce w kl. o p. kierowca mechanik, 1 miejsce w kl. o p. kucharz, 3 miejsca w kl. o p. piekarz, 3 miejsca w kl. o p. monter stolarki budowlanej,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku: 16 miejsc w kl. o p. cukiernik, 17 miejsc w kl. o p. kucharz,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku: 1 miejsce w kl. o p. dekarz, 4 miejsca w kl. o p. fryzjer, 7 miejsc w kl. o p. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 3 miejsca w kl. o p. monter sieci i instalacji sanitarnych, 7 miejsc w kl. wielozadaniowej,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku: 3 miejsca w kl. o p. mechatronik, 7 miejsc w kl. o p. fryzjer,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku: 11 miejsc w kl. o p. fryzjer, 8 miejsc w kl. o profilu krawiec.

Zobacz również: Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Są wolne miejsca w liceach LISTA

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1576 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39