RIO: stawki i metoda naliczania opłaty za odbiór śmieci są ważne

2013.03.26 00:00
Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała uchwały Rady Miasta dotyczące wyboru metody i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzorów deklaracji.
RIO: stawki i metoda naliczania opłaty za odbiór śmieci są ważne
Fot: sxc.hu
Białostoczanie w ramach "opłaty śmieciowej" dostaną worki i kosze na śmieci

We wtorek (26.03) odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w trakcie którego badano prawidłowość Uchwał Rady Miasta dotyczących wyboru metody i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzorów deklaracji. W trakcie posiedzenia rozpatrywany był również wniosek ekologów dotyczący unieważnienia uchwały określającej metodę i stawkę.

Po rozpatrzeniu stanowiska Miasta na temat kwestii poruszonych we wniosku oraz zarzutów dotyczących niezgodności zapisów uchwał z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Ordynacją podatkową, RIO oddaliło wszystkie zarzuty, a uchwały zostały podtrzymane.

- 29 marca podjęte uchwały uprawomocnią się, w związku z czym od 2 kwietnia możliwe będzie pobranie wzorów deklaracji - wyjaśnia Magdalena Jurczak z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 31 maja. Od początku kwietnia ruszy kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Białegostoku pod hasłem "Nasze śmieci – wspólna sprawa".

Tymczasem Rada Miasta przegłosowała także uchwałę w sprawie usług, jakie otrzymają białostoczanie w zamian za uiszczoną opłatę. Chodzi tu o zapewnienie mieszkańcom pojemników na opady zmieszane oraz worków na segregowane szkło.

Opozycja chciała, by mieszkańcy otrzymywali również worki na papier i plastik. Radny Tomasz Madras sugerował, by była możliwość wystawiania mebli przy śmietnikach, a nie tylko ich zbiórek 2 razy w roku. Michał Karpowicz postulował natomiast wprowadzenie częstszych odbiorów odpadów zielonych (w uchwale jest zapis o ich odbiorze 8 razy w roku). Te propozycje nie zostały jednak przyjęte.
- Szczegóły będą jeszcze ustalane z firmami, które wygrają przetargi na odbiór odpadów - tłumaczyła Aneta Dorosz z urzędu miejskiego.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1591 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39