"Rodzina 500 plus" - pojawiły się nowe zasady dotyczące m.in. dochodu

2017.07.26 17:06
Rodziny, które otrzymują świadczenie "500 plus" muszą złożyć nowy wniosek, aby kontynuować uczestnictwo w programie. Warto też wiedzieć, że pojawiły się nowe regulacje, które dotyczą kryteriów przyznawania pieniędzy.
"Rodzina 500 plus" - pojawiły się nowe zasady dotyczące m.in. dochodu
Fot: pixabay.com

Trzeba złożyć nowy wniosek

Główne zasady programu "Rodzina 500 plus" pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się także kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jednak dobrze jest wiedzieć, że weszły w życie pewne modyfikacje.

Na początek warto wspomnieć, że prawo do wsparcia w ramach rządowego programu ustalane jest na rok, tzn. od 1 października danego roku do 30 września kolejnego. Wcześniej, czyli w bieżącym roku, wyjątkowo, wnioski można było składać już w kwietniu, bo właśnie wtedy ruszał program. Natomiast teraz rodzice, którzy chcą nadal korzystać ze świadczenia muszą od 1 sierpnia złożyć nowy wniosek.

Jeżeli wnioskodawca przekaże kompletny i prawidłowo wypełniony dokument na kolejny rok do końca sierpnia, przyznanie i wypłata pieniędzy za październik nastąpi do 31 października. Natomiast, jeżeli rodzic złoży wniosek we wrześniu, świadczenie zostanie mu wypłacone za październik i listopad najpóźniej do 30 listopada. Oczywiście dokumenty można dostarczać również w listopadzie i grudniu, z analogicznym przesunięciem odbioru pieniędzy. Począwszy od 2018 r zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

- Lepiej wniosek złożyć wcześniej, żeby nie było przerwy w otrzymaniu świadczenia, bo zawsze warto dostać to na bieżąco za dany miesiąc niż później mieć wyrównywane – przekonuje Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Pojawiają się kryteria

Poza tym rodzice, którzy zainteresowani są uczestnictwem w programie, muszą mieć jednak świadomość pewnych prawnych zmian. Przytoczone modyfikacje dotyczą ubiegania się o pieniądze na pierwsze dziecko. Otóż świadczenie wychowawcze na dziecko nie przysługuje, jeżeli osoba samotnie wychowująca pociechę nie ma ustalonych alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Są też nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów. Chodzi o sytuacje, kiedy osoby, które chcą pobierać świadczenie, rozwiązują umowy z pracodawcami. A kiedy już dostają pieniądze, ponownie uzyskują dochody z zatrudnienia. W praktyce będzie to wyglądało tak, że osoby, które w okresie trzech miesięcy od dnia utraty dochodu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło, ponownie się u niego zatrudnią, zostaną wyłączone z otrzymywania świadczenia. Zasada ta dotyczy również osób, które zakończyły pozarolniczą działalność gospodarczą.

Trzecia sprawa to legitymowanie się zaświadczeniem (z urzędu skarbowego) a nie samą deklaracją dotyczącą dochodów, które mamy.

Przypomnijmy, że wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online (tu do wyboru są cztery kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS oraz Profil Zaufany). Elektroniczne przekazywanie wniosków umożliwiają także banki poprzez swoje serwisy. Poza tym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono infolinię (nr tel. 85 74 39 370) dla osób, które mają pytania związane z wypełnianiem wniosku czy dotyczące zmian, które weszły w życie.

W czerwcu świadczenie wychowawcze w woj. podlaskim otrzymywało ponad 80 tys. rodzin, w tym najwięcej z nich, bo 58%, na jedno dziecko.

Zobacz: MOPR czynny dłużej. W sierpniu będą przyjmowane wnioski o świadczenia 500 plus

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl
641 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39