Rok szkolny 2011/2012 - Rokiem Szkoły z Pasją

2011.08.29 00:00
Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej podpisała list intencyjny w sprawie zawiązania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów i tym samym zainaugurowała Rok Szkoły z Pasją.
Rok szkolny 2011/2012 -  Rokiem Szkoły z Pasją
Fot: materiały organizatora

Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że szkoła to nie tylko lekcje - to także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny w sprawie powołania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Jego sygnatariusze zobowiązali się m.in. do prowadzenia działań mających na celu wzbogacenie oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych, a także rozwijają swoje pasje i talenty. 

Rok Szkoły z Pasją jest kontynuacją Roku Odkrywania Talentów, kiedy szczególna uwaga była zwrócona na pracę z uczniem zdolnym. Dla zapewnienia możliwie najlepszych efektów w edukacji niezbędne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. W związku z tym rozpoczynający się za kilka dni rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez minister Katarzynę Hall Rokiem Szkoły z Pasją.

Więcej na stronie: http://www.szkolazpasja.men.gov.pl

MAG

1305 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39