Rowery elektryczne nie trafią do białostoczan? RIO unieważniło uchwałę

2023.07.11 13:18
Działacze i radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do władz miasta o podjęcie nowej uchwały ws. zasad udzielania dotacji na zakup roweru elektrycznego. Okazało się, że wcześniejsza została unieważniona.
Rowery elektryczne nie trafią do białostoczan? RIO unieważniło uchwałę
Fot: Malwina Witkowska

Wyboista droga pod górę

Pierwotnie z propozycją dofinansowania zakupu roweru elektrycznego wyszli radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości, jednak ich pomysł nie zyskał poparcia większości rady miejskiej. Miasto postanowiło inaczej wdrożyć pomysł w życie - zrobiono to poprzez złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

W kwietniu Sejmik Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji w wysokości 750 tys. zł z tego funduszu. Przypominamy, w ramach tego programu, 300 mieszkańców Białegostoku miało otrzymać dofinansowania na zakup roweru elektrycznego.

Pod koniec maja białostoccy radni miejscy przyjęli zasady przyznawania dotacji. Wśród najważniejszych wskazano, że dotacje otrzymają pełnoletni mieszkańcy Białegostoku, którzy nie mają zaległości wobec miasta. Co więcej, w naborze pierwszeństwo miały mieć osoby z niepełnosprawnościami.

Warunkiem otrzymania dotacji był zakup nowego roweru, który nie mógł być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wartość dotacji mogła wynieść do 50% poniesionych kosztów, jednak nie mogła przekroczyć kwoty 2,5 tys. zł.

RIO uznała uchwałę za nieważną

21 czerwca uchwała "Ekorower - alternatywa dla samochodu" w postępowaniu nadzorczym została unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Białymstoku.

- Zdaniem członków RIO, uchwała została przygotowana niezgodnie z prawem. Zostało stwierdzone, że uchwała zawiera naruszenie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, a także ustawy Prawo ochrony środowiska - poinformował Henryk Dębowski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Białystok.

RIO ma uwagi co do zasad udzielania dotacji. W uzasadnieniu kolegium RIO wskazano, że beneficjentami dotacji mogą być np. w przeważającej mierze "osoby, które nie posiadają samochodów spalinowych i na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej lub wykorzystują rowery napędzane siłami mięśni, bądź które chciałyby wykorzystywać zakupiony z dofinansowaniem dotacyjnym rower elektryczny wyłącznie w celach rekreacyjnych, nie zaś w celach codziennych dojazdów do pracy, szkoły" - uzasadniło kolegium.

Prezydent odniósł się do uwag RIO

Do sformułowanych przez RIO wątpliwości odniósł się prezydent Białegostoku, który wskazał, że "celem przedmiotowej uchwały jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, jak również wspomaganie ekologicznych form transportu i zasady zrównoważonego rozwoju, który wynika z Ustawy - Prawo ochrony środowiska" - czytamy w uzasadnieniu.

Tadeusz Truskolaski zaznaczył, że jednym z istotnych problemów współczesnych miast jest niedostateczna ilość i stopień wykorzystania niskoemisyjnych środków transportu takich jak rower, a w związku z tym zadanie, które ma być realizowane przez miasto, stanowi odpowiedź na problem zbyt niskiego wykorzystania roweru w codziennych dojazdach do pracy, szkoły i jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Również celem tego zadania jest poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

Radny żąda nowej uchwały

Radny Henryk Dębowski chce, aby w trybie pilnym została przygotowana nowa uchwała zgodna z prawem oraz zawierająca wszelkie wskazówki RIO, tak, aby po raz drugi nie została unieważniona.

- My jako radni jesteśmy bardzo mocno zniesmaczeni takim trybem procedowania. Apelowalibyśmy do prezydenta miasta Białegostoku oraz do przewodniczącego rady miasta Łukasza Prokoryma, który jest radcą prawnym, żeby przygotować nową uchwałę, która będzie zgodna z prawem. Chcemy, aby mieszkańcy jeszcze w te wakacje albo we wrześniu mogli się cieszyć z uzyskanej dotacji na zakup roweru elektrycznego - skomentował Dębowski.

Działacze PiS-u mają nadzieję, że jeszcze nie jest za późno na usunięcie stwierdzonych wad prawnych, żeby dotacje na elektryczne rowery mogły trafić do białostoczan. Oczywiście, jak zawsze, zapewnili, że "tu nie chodzi o politykę", ale o zakup elektrycznych rowerów dla białostoczan, które miałyby się przyczynić do promocji zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

809 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39