Rozpoczął się nabór wniosków na stypendium dla wybitnych młodych naukowców

2017.01.02 16:03
Od poniedziałku (2.01) wybitni młodzi naukowcy mogą składać wnioski o stypendia, które przyzna minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Rozpoczął się nabór wniosków na stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Fot: pixabay.com

Wybitni młodzi naukowcy mogą składać wnioski o stypendia przyznawane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nabór rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 31 marca.

Zgodnie z zasadami konkursu, młody naukowiec to osoba, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową i w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej, która składa wniosek.

Przy ocenie zgłoszeń brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku. Oceniany jest dorobek naukowy kandydata, w szczególności: publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, zgłoszenia patentowe czy uzyskane już patenty.

Zespół, który będzie oceniał wnioski, weźmie też pod uwagę znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz wkład badań kandydata w rozwój dyscypliny naukowej związanej z jego zainteresowaniami badawczymi.

Oceniany ma być również udział kandydata do stypendium w realizacji projektów o charakterze międzynarodowym, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Monika Zysk
monika.zysk@bialystokonline.pl

1117 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39