Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić?

2022.04.06 09:46
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu białostockiego.
Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić?
Fot: WKU Białystok

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, której celem jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Stawić muszą się mężczyźni urodzeni w 2003 roku lub 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby osoby urodzone w latach 2001-2002, które otrzymały kategorię zdrowia B. Wzywa się do przyjścia także kobiety urodzone w 1998-2003 r., które posiadają kwalifikacje przydatne dla Wojska Polskiego oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków. Stawić muszą się także osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata bez orzeczonej kategorii zdrowia.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
 
Z kolei ci, którzy do kwalifikacji podchodzą już po raz kolejny, muszą dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono od 4 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie.

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej mogą dzwonić do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku - tel. 261 398 264.

Na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku kwalifikacja wojskowa zostanie zorganizowana w oparciu o poniższe Powiatowe Komisje Lekarskie (PKL):

- PKL Nr 2 w Białymstoku z siedzibą w Klubie Osiedlowym "Millenium" w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39D (04.04-15.06.2022r.)

- PKL Nr 3 w Białymstoku z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Warszawska 79A (11.04-31.05.2022r.)

- PKL Nr 10 w Mońkach z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15 (06-20.04.2022r.)

- PKL Nr 13 w Sokółce z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 (04-27.04.2022r.)

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem administracji samorządu terytorialnego w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1719 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39