Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją stanie aż 8 tysięcy osób

2024.02.01 10:11
Już dziś (1 lutego) rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Przed komisję musi stawić się aż 8 tysięcy osób z naszego regionu.
Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją stanie aż 8 tysięcy osób
Fot: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku

Jak informuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku, 1 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Proces potrwa aż do 30 kwietnia bieżącego roku. Przed komisjami lekarskimi stanie 8 tysięcy osób z naszego regionu. Specjaliści będą oceniali ich zdolność do służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się przed komisją spoczywa głównie na młodych mężczyznach, którzy w ciągu bieżącego roku skończą 19 rok życia. Należy tu podkreślić, że kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna poborowi do wojska. Mamy tu do czynienia jedynie z oceną zdolności do służby wojskowej.

Komisja wojskowa krok po kroku

Pierwszy etap kwalifikacji to sprawdzenie tożsamości stawiającej się przed komisją osoby oraz wprowadzenie jej danych do ewidencji wojskowej. Następnie odbywają się badania: psychologiczne i lekarskie. Na ich podstawie przyznaje się odpowiednią kategorię zdolności do służby wojskowej.

Koleje kroki kwalifikacji to: wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej, oraz przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska. Komisja nadaje przybyłym stopień szeregowego i wciela ich do tak zwanej pasywnej rezerwy wojskowej.

Zakończeniem całego procesu jest wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Musisz mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie z ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy);
- posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej).

Komisja nadaje przybyłym poszczególne kategorie zdolności do służby

Kategoria A oznacza: zdolny(a) do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej.

Kategoria B - czasowo niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu na jaki orzeczona została niezdolność.

Kategoria D - niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zofia Kondraciuk
24@bialystokonline.pl

684 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39