Rusza rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego NWSP w Białymstoku

2019.03.29 13:41
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w swojej ofercie edukacyjnej proponuje przyszłym uczniom naukę na trzech profilach: mundurowym, psychologiczno-pedagogicznym oraz informatycznym.
Rusza rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego NWSP w Białymstoku
Fot: Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Liceum należące do Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej to szkoła dążąca do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

Profil mundurowy

Uczniowie podejmujący naukę na profilu mundurowym, obok ogólnej wiedzy, nabywają również wiedzę na temat pracy służb mundurowych. Przede wszystkim nacisk kładziony jest na poznanie struktury i funkcjonowania jednostek mundurowych takich jak policja, wojsko, straż pożarna czy straż graniczna.

Do podstawowych bloków tematycznych należą: trening strzelecki, techniki interwencji, kontrola osób i środków transportu, regulaminy, blok prawniczy, blok psychologiczny, regulamin musztry, działania rozpoznawcze, obrona przeciwchemiczna, wychowanie fizyczne, pomoc medyczna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. W ramach zajęć realizowane są również praktyki oraz spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych.

Absolwenci klasy o profilu mundurowym mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych, jak również dostanie się na studia cywilne i mundurowe.

Profil psychologiczno-pedagogiczny
Młodzież podejmująca naukę na profilu psychologiczno-pedagogicznym, poza ogólną wiedzą, nabywa również wiedzę z zakresu pracy psychologów i pedagogów w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Do podstawowych bloków tematycznych możemy zaliczyć zajęcia z psychologii i pedagogiki ogólnej, wychowawczej, społecznej, psychologii rozwojowej, osobowości. Uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe w placówkach psychologiczno-pedagogicznych. Dodatkowo uczestniczyć mogą w działaniach kół naukowych Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tj. koło młodych wolontariuszy, koło kreatywnych psychologów, koło pedagogiczne.

Absolwenci klasy o tym profilu przygotowani są zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do podjęcia studiów na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna.

Profil informatyczno- językowy

Oferta profilu informatycznego skierowana jest do uczniów pragnących doskonalenia swoich umiejętności w najszybciej rozwijającej się dziedzinie życia – IT. W ramach zajęć uczeń pogłębia swoją wiedzę m.in. z zakresu obsługi komputera z różnymi systemami operacyjnymi, tworzenia baz danych, tworzenia stron www czy podstaw grafiki komputerowej, a także pogłębia znajomość języków obcych nowożytnych.

Po ukończeniu nauki w klasie o tym profilu absolwent może kształcić się dalej na kierunkach ścisłych na uniwersytetach, politechnikach i innych uczelniach technicznych.

Atuty szkoły

Uczniowie swoją wiedzę będą zdobywać nie tylko na zajęciach podstawowych – zgodnych z wybranym kierunkiem nauki, ale również podczas zajęć dodatkowych oraz w ramach kół naukowych, a także podczas uczestnictwa w wybranych przez siebie wykładach oraz ćwiczeniach razem ze studentami w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, jako wolni słuchacze.

Do atutów szkoły należą zajęcia w małych grupach, zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków w wybranym zawodzie, np. wojskowych, policjantów, psychologów, nauczycieli w przedszkolach i klasach I-III, nowoczesna baza lokalowa, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych czy też doskonała kadra pedagogiczna posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy I rozpoczyna się 8 kwietnia 2019 roku (podanie do pobrania na stronie szkoły).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.liceum.nwsp.pl oraz pod numerem tel. 85 742 01 99 wew. 13.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1358 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39