Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Gdzie są wolne miejsca?

2022.08.02 14:15
We wtorek (2.08) rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. We wszystkich placówkach pozostało w sumie ponad tysiąc wolnych miejsc.
Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Gdzie są wolne miejsca?
Fot: UM Białystok/Dawid Gromadzki

Ruszyła już rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Na uczniów czeka ponad tysiąc wolnych miejsc.

W rekrutacji podstawowej uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 przyjęto 4 834 kandydatów, w tym: do liceów – 2 676, do techników – 1 869, do branżowych szkół I stopnia – 289.

Osoby, które nie zostały przyjęte do żadnej szkoły mogą aplikować na wolne miejsca. Od 2 do 4 sierpnia muszą wówczas złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca przebiega na takich samych zasadach jak rekrutacja zasadnicza, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat może pobrać formularz wniosku o przyjęcie do placówki w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie.

Listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej poznamy 16 sierpnia.

Wolne miejsca w białostockich szkołach ponadpodstawowych

- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU (klasa A z rozszerzoną biologią, chemią matematyką – 2 miejsca, klasa C z rozszerzoną matematyką, geografią i j. Angielskim – 1 miejsce, klasa D z rozszerzoną matematyką, informatyką i j. Angielskim – 8 miejsc, klasa E z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie – 1 miejsce, klasa F z rozszerzoną biologią, j. polskim i j. angielskim – 1 miejsce, klasa G z rozszerzoną fizyką i matematyką)

- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: humanistyczny – 1 miejsce, matematyczno-fizyczny – 5 miejsc, matematyczno-geograficzny 3 miejsca, medyczny – 2 miejsca, medyczny z rozszerzoną matematyką – 1 miejsce, medyczny z rozszerzonym językiem angielskim – 1 miejsce, politechniczny – 4 miejsca, społeczny – 1 miejsce)

- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU (profil: architektoniczny: 3 miejsca, biologiczno-chemiczny – 3 miejsca, biologiczno-matematyczny – 1 miejsce, humanistyczno-dziennikarski – 2 miejsca, medyczny – 3 miejsca, politechniczny – 6 miejsc, prawniczy – 2 miejsca, sportowy lekka altletyka i stzrelectwo – 2 miejsca,

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU (profil integracyjny – 14 miejsc)

- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: dziennikarski – 3 miejsca, ekonomiczno-architektoniczny – 3 miejsca, ekonomiczno-informatyczny – 2 miejsca, medyczny – 2 miejsca i 3 miejsca, prawno-administracyjny – 3 miejsca, psychologiczno-społeczny – 6 miejsc, psychologiczny – 3 miejsca)

- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU (profil: humanistyczny – 1 miejsce, matematyczno-fizyczny 2 miejsca, matematyczno-infromatyczny – 1 miejsce);

- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU (profil: dziennikarski – 3 miejsca, fotograficzny – 2 miejsca, językowy – 6 miejsc, kosmetyczny – 4 miejsca, psychologiczny – 3 miejsca, sztuk pięknych – 4 miejsca, teatralny – 5 miejsc, wokalny – 1 miejsce);

- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: dziennikarski – 3 miejsca, ekonomiczno-językowy – 1 miejsce, humanistyczny – 2 miejsca, matematyczno-językowy – 1 miejsce, menadżerski – 1 miejsce, politechniczno-informatyczny – 1 miejsce, społeczno-prawny – 2 miejsca);

- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU (profil; biologiczno-chemiczny – 3 miejsca, dziennikarski – 4 miejsca, ekonomiczny – 3 miejsca, językowy – 1 miejsce, psychologiczny – 10 miejsc, społeczny – 1 miejsce);
- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: ekonomiczny – 1 miejsce, językowy z geografią – 1 miejsce, językowy z wosem – 2 miejsca i 2 miejsca, matematyczno-humanistyczny – 1 miejsce, matematyczny – 2 miejsca, medyczny – 1 miejsce, prawno-społeczny – 1 miejsce);

- XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU (profil: biologiczno-chemiczny – 16 miejsc, matematyczno-informatyczny – 12 miejsc, mistrzostwa sportowego short track – 6 miejsc, ogólny – 2 miejsca, psychologiczny – 1 miejsce, społeczno-językowy – 2 miejsca);

- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (klasa A: służby granicznej – 2 miejsca, klasa B służby granicznje – 6 miejsc, klasa C służby w policji – 4 miejsca, klasa D bezpieczeństwa narodowego – 1 miejsce, klasa E – ratownictwa medycznego – 2 miejsca, klasa bezpieczeństwa narodowego – 8 miejsc);

- XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU (profil: mistrzostwo sportowe, pływanie, taekwondo, strzelectwo – 14 miejsc,);

- XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU (profil: mistrzostwa sportowego w badmintonie, tenisie stołowym i piłce siatkowej – 8 miejsc);

- XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU (profil: mistrzostwa sportowego w lekkiej atletyce);

- TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU (profil: technik budownictwa – 11 miejsc, technik budowy dróg – 3 miejsca, technik inżynierii sanitarnej – 6 miejsc, technik robót wykończeniowych w budownictwie – 1 miejsce, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 4 miejsca);

- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: technik elektronik – 2 miejsca, technik elektryk – 2 miejsca, technik informatyk – 4 miejsca, technik programista – 5 miejsc);

- TECHNIKUM GASTRONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU (profil: technik usług kelnerskich – 10 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – 9 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – 32 miejsca);

- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU ( profil: technik ekonomista – 5 miejsc, technik handlowiec – 7 miejsc, technik hotelarstwa – 39 miejsc);

- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU (technik mechanik – 8 miejsc, technik mechatronik – 8 miejsc, technik pojazdów samochodowych – 4 miejsca, technik spawalnictwa – 5 miejsc);

- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: technik automatyk – 29 miejsc, technik hotelarstwa – 7 miejsc, technik mechatronik – 21 miejsc, technik robotyk - 20 miejsc, technik transportu drogowego – 17 miejsc, technik usług fryzjerskich – 37 miejsc, technik);

- TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU (profil: technik technologii drewna – 1 miejsce, technik transportu kolejowego – 7 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 miejsca,);

- TECHNIKUM NR 4 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU (profil: technik architektury krajobrazu – 4 miejsca, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 1 miejsce, technik organizacji turystyki – 2 miejsca, technik pszczelarz – 10 miejsc, technik rolnik – 6 miejsc, technik turystyki na obszarach wiejskich – 1 miejsce, technik weterynarii – 3 miejsca);

- TECHNIKUM NR 5 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: technik budownictwa – 54 miejsca, technik dekarstwa – 29 miejsc, technik robót wykończeniowych w budownictwie – 27 miejsc, technik usług fryzjerskich – 27 miejsc);

- TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU ( profil: technik fotografii i multimediów – 1 miejsce, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 2 miejsca, technik hotelarstwa – 1 miejsce, technik informatyk – 1 miejsce, technik organizacji turystyki – 1 miejsce, technik przemysłu mody – 1 miejsce, technik reklamy – 1 miejsce, technik stylista – 1 miejsce, technik usług fryzjerskich – 5 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil elektronik – 25 wolnych miejsc, elektryk – 20 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W BIAŁYMSTOKU (profil mechatronik – 5 miejsc, operator obrabiarek skrawających – 5 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU (profil blacharz samochodowy – 11 miejsc, elektromechanik pojazdów samochodowych – 14 miejsc, kierowca mechanik 2 miejsca, mechanik pojazdów samochodowych – 2 miejsca);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU (profil kierowca mechanik – 10 miejsc, kucharz – 3 miejsca, mechanik pojazdów samochodowych – 1 miejsce, stolarz – 8 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU (profil: cukiernik – 21 miejsc, kucharz - 33 miejsca)

-BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: dekarz - 28 miejsc, fryzjer – 6 miejsc, klasa wielozawodowa – 37 miejsc, monter sieci i instalacji sanitarnych – 24 miejsca, monter stolarki budowlanej – 29 miejsc, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 34 miejsca, murarz-tynkach - 28 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU (profil: pracownik obsługi hotelowej – 1 miejsce);

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU (profil: fryzjer – 33 miejsca, mechatronik – 40 miejsc, operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych – 49 miejsc);

- BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W BIAŁYMSTOKU (profil: technik handlowiec – 8 miejsc, technik logistyk – 10 miejsc, technik mechatronik – 3 miejsca, technik usług fryzjerskich – 1 miejsce,

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1175 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39