Rzeka Biała odzyskała stare koryto. Inwestycję doceniono po 6 latach

2022.10.20 15:33
Po raz szósty Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wręczyła Polską Nagrodę Krajobrazową. Trafiła ona do Miasta Białystok za przebudowę koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą.
Rzeka Biała odzyskała stare koryto. Inwestycję doceniono po 6 latach
Fot: UM Białystok
Przywrócone koryto rzeki Białej

Prace przy rzece Białej prowadzono od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Ich głównym założeniem była renaturyzacja rzeki. W ramach prac odtworzono starorzecze - przeprowadzono meandryzację uprzednio prostej na tym odcinku rzeki i zamontowano zastawkę piętrzącą.

- Efektem przebudowy było podniesienie poziomu wody oraz wydłużenie biegu rzeki, co zwiększyło bezpieczeństwo okolicznych terenów. Przyczyniło się to do minimalizacji ryzyka niebezpiecznego wylewu rzeki oraz do przywrócenia naturalnej retencji wody. Korzyścią dodatkową z inwestycji było utworzenie cennych przyrodniczo terenów. W krótkim czasie po zakończeniu projektu na przebudowanym fragmencie pojawiły się ryby – szczupaki, płocie i okonie, nowe gatunki roślin oraz ptaki wcześniej nieobserwowane w tym miejscu. Staranne zagospodarowanie obrzeży odtworzonego koryta rzeki spowodowało utworzenie estetycznego akcentu przyrodniczego i krajobrazowego w centrum miasta. Powstało miejsce przyjazne mieszkańcom, zwłaszcza że utworzono wokół ścieżki rowerowe oraz przywrócono naturalny charakter tego miejsca, stanowiącego zieloną enklawę w centrum Białegostoku - o pracach informuje Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

– Bardzo się cieszę, że Białystok otrzymał tę nagrodę – komentuje prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jest to dla nas ważne, bo dowodzi, że nasze miasto staje się coraz bardziej ekologiczne, a przez to – przyjazne mieszkańcom. To, że nasze działania są dostrzegane i doceniane na forum ogólnopolskim, przynosi mi ogromną satysfakcję i motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

W tegorocznej edycji konkursu Polska Nagroda Krajobrazowa wyróżniono też inny projekt z województwa podlaskiego - kładkę Waniewo – Śliwno Narwiańskiego Parku Narodowego. Dzięki powstałej konstrukcji udało się wyznaczyć wyraźny szlak dla turystów odwiedzających Narwiański Park Narodowy, zapobiegając tym samym degradacji środowiska oraz ptasich lęgowisk.

Nagrodę przyznano też Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za projekt „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”.

Polska Nagroda Krajobrazowa wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. W konkursie mogą brać udział organy lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1635 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39