Są już wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Co sprawiło młodzieży najwięcej trudności?

2022.07.01 15:18
W piątek (1.07) ósmoklasiści poznali wyniki z napisanego w maju egzaminu, który kończy szkołę podstawową. Ilość zdobytych punktów będzie istotna w staraniu się o przyjęcie do szkoły średniej.
Są już wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Co sprawiło młodzieży najwięcej trudności?
Fot: pixabay.com

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała już wyniki egzaminu ósmych klas. Młodzież w tym roku dość dobrze poradziła sobie z zadaniami z języka polskiego dotyczącymi analizy tekstu kultury, szczególnie wyszukiwania w tekście informacji, które zostały wyrażone wprost lub pośrednio. Z matematyki nie mieli większych trudności z wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Z kolei jeśli chodzi o język angielski lub niemiecki, to najłatwiejsze do zrobienia okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych.

A jakie umiejętności zostały przez uczniów opanowane słabiej? Z egzaminu wynika, że trudności w przypadku języka polskiego sprawiły zadania z zakresu kształcenia językowego, a dokładniej te, które sprawdzały umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Z matematyki najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie zamknięte, które wymagało od piszącego umiejętności prawidłowej interpretacji zapisy wyrażenia algebraicznego. Na teście z języka angielskiego uczniowie mieli problem z zadaniem otwartym sprawdzającym znajomość środków językowych, a na języku niemieckim najniższe noty otrzymali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Język polski najgorzej poszedł uczniom w miastach do 20 tys. - tu młodzież średnio zdobyła 57 punktów. Najlepiej egzamin w tym przypadku poszedł w miastach powyżej 100 tys. osób, gdzie średnia wyniosła 64 punkty. Taka sama średnia w przypadku dużych miast dotyczy matematyki, także i tu najsłabszy wynik przypadł uczniom z miast do 20 tys. osób – 53 punkty. Język angielski najsłabiej wypadł na wsiach, gdzie średnio uczeń uzyskał 61 punktów, a w dużych miastach – 76 punktów. W małych miejscowościach najsłabiej napisano także test z języka niemieckiego (średnia wyniosła 47 punktów), mniejsze problemy mieli uczniowie z miast powyżej 100 tys. osób, którzy średnio zdobyli 63 punkty z egzaminu. Bardzo wysoka średnia punktów z języka rosyjskiego przypadła młodzieży z dużych miast – 84, najmniejsza uczniom ze wsi – 56.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników egzaminu ósmych klas, który odbył się w maju, będą dostępne we wrześniu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, każdy uczeń, który chce ukończyć szkołę, musi go napisać. Nie ma możliwości, aby go nie zdać. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno pytania zamknięte, gdzie uczeń musi udzielić odpowiedzi spośród kilku propozycji, jak i otwarte, gdzie sam formułuje swoją wypowiedź.

W 2024 r. egzamin ma zostać rozszerzony. Młodzież będzie musiała zdawać go z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego z przedmiotów dodatkowych (do wyboru) – biologii, fizyki, chemii, geografii lub historii.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1471 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39