Są już wyniki matur! Egzaminu nie zdało 1,2 tys. Podlasian

2023.07.07 12:04
W województwie podlaskim 84,3% maturzystów zdało egzamin maturalny. Do poprawki szykować się będzie 870 Podlasian, a niemal 350 osób będzie mogła poprawić wynik z matury dopiero za rok.
Są już wyniki matur! Egzaminu nie zdało 1,2 tys. Podlasian
Fot: Pixabay

Do matury podeszło ponad 7,7 tys. Podlasian

Według informacji przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, w tym roku do egzaminu maturalnego w województwie podlaskim przystąpiło 7758 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo, trzech obywateli Ukrainy również przystąpiło do egzaminu maturalnego w naszym regionie.

W roku 2023 egzamin maturalny został przeprowadzony w dwóch formułach: dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz dla absolwentów 4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia. Niezależnie od formuły, wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2023 r., byli zobligowani do przystąpienia do egzaminu maturalnego, który składał się z części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego, oraz z części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem w języku danej mniejszości narodowej również byli zobowiązani do przystąpienia do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy przystępowali do egzaminu w Formule 2023, musieli zdać część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiot dodatkowy. Dodatkowo, każdy absolwent miał możliwość przystąpienia do egzaminu dodatkowego z maksymalnie 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Sporo osób nie zdało

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie podlaskim odzwierciedlają różnice między absolwentami 4-letnich liceów ogólnokształcących przystępujących do egzaminu w Formule 2023, a absolwentami 4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia przystępujących do egzaminu w Formule 2015.

Spośród wszystkich maturzystów, aż 84,3% zdało egzamin maturalny, co oznacza, że 1216 osób nie zdało. Z tej liczby, 870 uczniów ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Uczniowie ci mają możliwość poprawienia swoich wyników, ale ci, którzy nie zdali z więcej niż jednego przedmiotu, nie będą mieli takiej możliwości. W województwie podlaskim jest to 346 maturzystów.

Jeśli chodzi o średnie wyniki, można je podzielić na grupy absolwentów przystępujących do egzaminu w Formule 2023 (liceum) oraz przystępujących do egzaminu w Formule 2015 (technikum, szkoła artystyczna, branżowa szkoła II stopnia).

Absolwentom liceów bardzo dobrze poszła podstawowa matematyka, z której uzyskali średni wynik 71%. Gorzej wypadł język polski, gdzie średni wynik wyniósł 64%. Trzecim obowiązkowym przedmiotem był język nowożytny, a najpopularniejszym wyborem był język angielski, z którego średni wynik wyniósł 82%. Jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone, najwięcej osób zdawało język angielski (3449 osób), matematykę (1593), język polski (1114), biologię (1103) oraz geografię (865).

W przypadku absolwentów techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia, wyniki były nieco niższe. Najniższy średni wynik uzyskano z matematyki (51%). Średni wynik z języka polskiego wyniósł 54%, a z języka angielskiego 70%. Jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone, najwięcej osób zdawało język angielski (1680), matematykę (753), geografię (596), język polski (277) oraz biologię (242).

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1421 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39