Seminarium pt. "Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności"

dodane dnia: 2023-12-01 przez: Dali01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2023-12-05
Organizatorzy zapraszają na Seminarium pt. "Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności".

Zdrowa żywność przestała być jedynie narzędziem marketingowym i kaprysem nielicznych, stając się istotnym zagadnieniem, które coraz częściej przyciąga uwagę różnych interesariuszy. Jest to kwestia o kluczowym znaczeniu zarówno dla świadomych konsumentów, dbających o własne zdrowie, jak i przedsiębiorców, pragnących sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty prozdrowotne. Dodatkowo jest to istotny przedmiot zainteresowań organów państwowych, które są zobowiązane do troski o zdrowie publiczne.

Organizowane seminarium skupia się na prawnych aspektach tego, co warunkuje percepcje żywności jako "zdrowa żywność". To nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także szansa na wspólną refleksję nad prawnymi aspektami tematyki zdrowej żywności.

Gościnnie: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadząca ośrodek Enterprise Europe Network.


Harmonogram:

11:15-12:00 – Rejestracja uczestników
12:00-12:20 – Otwarcie seminarium i wstęp do części wykładowej | prof. dr hab. Maciej Perkowski, koordynator projektu Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej

12:20-14:30 – Część wykładowa
- Standardy Kodeksu Żywnościowego oraz ich skutek w unijnym i polskim porządku prawnym | prof. KAAFM dr hab. Tomasz Srogosz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor wielu monografii m. in. z zakresu prawa międzynarodowego czy zarządzania bezpieczeństwem żywności
- Kontrola urzędowa żywności z Ukrainy – przegląd procedur i legislacji w zestawieniu z przekazem medialnym | Anna Gembicka, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
- Certyfikacja opakowań a bezpieczeństwo żywności | dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
- Podatek cukrowy i inne rozwiązania podatkowe wpływające na percepcję zdrowej żywności | Łukasz Presnarowicz, asystent w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
- Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne jako instytucja kształtująca percepcję zdrowej żywności | Jakub Ali Farhan, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
- Regionalna oferta wsparcia przedsiębiorców w celu wzmacniania ich potencjału innowacyjnego | Iwona Siembida, specjalista ds. produktów MŚP, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

14:30-15:00 – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad
Miejsce imprezy
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sala 313

1178 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39