Śniadanie obywatelskie w Białymstoku. Miasto ma plan na współpracę z trzecim sektorem

2023.09.28 18:52
Zapach kawy i śniadanie na słodko. W tak miłej atmosferze organizacje pozarządowe omawiały z przedstawicielami miasta plany na najbliższą przyszłość.
Śniadanie obywatelskie w Białymstoku. Miasto ma plan na współpracę z trzecim sektorem
Fot: Zofia Kondraciuk

Otwarte spotkania prezydenta Białegostoku z reprezentantami organizacji pozarządowych, odbywające się w formie luźnej dyskusji przy śniadaniu, to już tradycja. W kawiarni Fama spotkania omówione zostały kwestie programu współpracy.

Śniadanie rozpoczęło się od podsumowania współpracy finansowej i pozafinansowej. Jak poinformowała nas Anna Pawłowska w ubiegłym roku organizacje pozarządowe realizowały aż 288 zadań publicznych zleconych przez miasto. Działania te obejmowały obszary pomocy społecznej, kultury fizycznej, edukacji, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska. Przeznaczono na nie łącznie aż 36,6 mln. zł.

Na terenie miasta funkcjonowało 10 społecznych ciał konsultacyjnych, wśród których znajdziemy między innymi: Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego, Białostocką Radę Seniorów, Komisję do spraw stypendiów sportowych, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego.

Przedstawiciele miasta podsumowali również wykorzystanie przez organizację lokali i nieruchomości miejskich.

- W budynku Centrum Aktywności Społecznej organizacje przeprowadziły 2,3 tys. wydarzeń, spotkań, szkoleń, konferencji dla 26,7 tys. uczestników. Prezydent miasta objął patronatem honorowym 53 wydarzenia trzeciego sektora - poinformowała Anna Pawłowska z CAS.

Jak przebiegała dyskusja?

Uczestnicy spotkania poznali również założenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Wywiązała się dyskusja, podczas której przedstawicielka Fundacji Soclab zwróciła uwagę na, jej zdaniem, niedostateczne wyróżnienie w projekcie kwestii młodzieży. Zaproponowano opracowanie specjalnej polityki młodzieżowej. Następnie głos zabrała przedstawicielka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, która zaproponowała wyłonienie i wyróżnienie w projekcie uchwały konkretnych zagadnień, które staną się priorytetami w nadchodzącym roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Tuchliński zaproponował kontynuowanie dyskusji w towarzystwie członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Po zakończeniu planowanej części spotkania odbyły się indywidualne rozmowy, dyskusje i konsultacje przedstawicieli organizacji z reprezentantami samorządu miejskiego z Departamentu Spraw Społecznych, Departamentu Kultury, Promocji i Sportu oraz Centrum Aktywności Społecznej.


Zofia Kondraciuk
24@bialystokonline.pl

825 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39