424 osób online

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - BTO

ul. Kalinowa 5
15-794 Białystok

tel. 85 654 36 42
fax. 85 654 36 42
Czynne: czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 73211

SPOŁECZNA TRÓJKA TO SZKOŁA, W KTÓREJ DOBRO DZIECKA JEST RZECZĄ NAJWAŻNIEJSZĄ

Wybierz dla swojego dziecka szkołę, która jest przyjazna, bezpieczna i pełna radości!

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO istnieje od 1991 r. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe. Jako jednostka niepubliczna szkoła utrzymuje się przede wszystkim z wpłat czesnego, dokonywanych przez rodziców i dotacji z budżetu państwa.

Nasze atuty to:

 • liczebność klas - maksymalnie 18 osób,
 • jednozmianowość - lekcje rozpoczynają się zawsze o godz. 8.00,
 • świetlica czynna od 7.00 do 17.00 (do ostatniego ucznia), w której dzieci miło i aktywnie spędzają czas,
 • nauka języków obcych metodami aktywizującymi:

  • - język angielski (już od I klasy 5 godziny tygodniowo oraz 1 godzina realizowana z wykorzystaniem klocków Lego, tabletów), zajęcia konwersacyjne, CLIL, czytanie, fakultety w języku angielskim

 • 6 godzin nauki jęz. angielskiego tygodniowo od klasy VI podczas których uczniowie: czytają i analizują teksty literackie w oryginale, poznają kulturę i historię krajów anglojęzycznych, konwersują po angielsku doskonaląc wymowę i akcent
 • w podziale na grupy zaawansowania od kl. VII
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe - szkoła realizuje dwa innowacyjne, interdyscyplinarne programy nauczania oprac. przez naszych nauczycieli oraz innych specjalistów MEN - biologia łączona z informatyką oraz chemia z językiem angielskim

  • - język niemiecki (od I klasy, metodą zabawową, w wymiarze 1 godziny w tygodniu oraz od klasy IV - 2 razy w tygodniu),
  • - cykliczne, zagraniczne wyjazdy sprawdzające w praktyce umiejętności językowe uczniów
 • nowoczesna sala komputerowa z szybkim łączem internetowym,
 • tablice interaktywne i sprzęt audiowizualny we wszystkich klasach szkoły podstawowej,
 • robotyka - do dyspozycji uczniów i nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych i nauki programowania dostępne są: tablety i roboty takie jak: ozoboty, edisony, photony, dash’e, dot’y oraz mata do kodowania
 • obowiązkowe zajęcia na basenie oraz sekcja pływacka dla chętnych
 • rytmika i taniec towarzyski dla wszystkich uczniów klas I-IV,
 • silna szkolna liga szachowa, która od 7 lat zajmuje I miejsce w Białymstoku,
 • bogate zaplecze sportowe - sala gimnastyczna, doskonale wyposażona w sprzęt sportowy oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boisko poliuretanowe,
 • bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych,
 • udział w licznych projektach i programach profilaktycznych i dydaktycznych
 • organizacja cyklicznych konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich, nad którymi honorowy patronat objął Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku: plastycznego "Kraszanki, Pisanki, Wyrywanki", przyrodniczo-plastyczny "Rebusy w przyrodzie" oraz matematycznego "Kangurzątko" dla klas zerowych i ogólnowiedzowy "Supergłowy", adresowany do uczniów klas trzecich;

Nasze atuty wychowawcze:

 • wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów,
 • promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wychowawczym,
 • brak w szkole wagarów, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, kradzieży, wymuszania pieniędzy,
 • samorządność uczniowska - uczniowie mają duży wpływ na organizacje szkoły,
 • poszanowanie godności osobistej i światopoglądowej uczniów i ich rodziców,
 • nauczyciele - uczestniczą w licznych formach doskonalenia i podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych z zakresu wychowania i profilaktyki,
 • wsparcie i pomoc nauczycieli
 • zaangażowanie wychowawcy stosującego indywidualne podejście do ucznia (organizowanie wraz z uczniami i rodzicami wywiadówek partnerskich)
 • wysoka akceptacja klas i szkoły przez uczniów;

Po lekcjach uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej oferty kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych:

 • naukowych, m.in.: koła przedmiotowe, zajęcia robotyki i grafiki komputerowej, zajęcia z Lego koło kultury i języka hiszpańskiego i rosyjskiego,
 • eksperymenty naukowo-przyrodnicze od klasy I
 • sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia lekkoatletyczne, unihokej, strzelectwo, tenis stołowy, sekcja lekkoatletyczna i pływanie,
 • artystycznych: chór, zespół muzyczny, origami, nauka gry na gitarze i perkusji,
 • kształtujących umiejętności społeczne: "Anioły ze szkoły", koło wolontariatu, edukacji wielokulturowej,
 • zajęcia kreatywne uczące niezależnego i logicznego myślenia, eksperymenty twórcze, rozwijają postawy przedsiębiorcze i zachęcają do podejmowania inicjatyw, koło Origami 3D
 • rozbudzających świadomość kulturalną: zajęcia teatralne, Dyskusyjny Klub Filmowy,
 • kształtujących praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu: koło kulinarne, zajęcia "Igłą z nitką" oraz „Szydełko i druty”, zajęcia "Drewniane inspiracje", "Modna biżuteria"
 • rozwijających pasje poznawcze - obowiązkowe fakultety naukowe skierowane do starszych uczniów.

Ambitni, doświadczeni i twórczy nauczyciele prowadzą zajęcia na wysokim poziomie i w przyjaznej atmosferze. Dzięki temu mamy wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz innych ogólnopolskich konkursów wiedzowych, a nasi uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych powyżej średniej Białegostoku. Od lat naszym uczniom przyznawane jest także stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, muzyce, plastyce i wyróżniającą się postawę społeczną.

Tradycją szkoły od 2013 r. stało się rozwijanie kreatywnego myślenia w ramach programu "Odyseja Umysłu" realizowanego w formie międzynarodowego konkursu, nad którego polską edycją patronat sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Odyseusze uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych. W roku szkolnym 2015/2016 drużyna z naszej szkoły jako pierwsza grupa z Podlasia pojechała na Finały Odysei Umysłu do USA, w 2016/2017 reprezentowała nasz region na Białorusi, a w 2017/2018 zdobyła pierwsze miejsce na Eurofesitwalu w Niemczech.

Uczniom naszej szkoły zapewniamy:

 • zajęcia w ramach terapii pedagogicznej,
 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,
 • zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania,
 • korzystanie z bezpłatnej indywidualnej terapii logopedycznej po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych,
 • trening ortograficzny,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • regularne konsultacje nauczycielskie.

Bierzemy udział w licznych projektach oraz programach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Są to m.in.:

 • Erasmus+ "Tworzymy dziś szkołę jutra"- projekt realizowany we współpracy ze szkołami z Walli, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch, oparty na wymianie doświadczeń oraz wykorzystaniu klocków Lego education w nauczaniu języka angielskiego, polskiego, matematyki i innych przedmiotów. Stworzyliśmy w naszej szkole Kreatywne Centrum Nauki i Zabawy bogato wyposażone w zestawy Lego.
 • Erazmus+ "Mali obywatele nowoczesnej Europy" - projekt oparty na doskonaleniu umiejętności językowych i metodycznych naszych nauczycieli oraz realizacji Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły, w ramach którego nasi uczniowie uczestniczą w wielu międzynarodowych inicjatywach.
 • Projekt "Zrozumieć świat" - finansowany ze środków europejskich, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności uczenia się, współpracy w grupie. W ramach projektu realizowane są zajęcia z przedmiotów przyrodniczych z elementami języka angielskiego, oparte na eksperymentach i doświadczeniach, zajęcia z kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności i innowacyjności, zajęcia z robotyki z wykorzystaniem robotów Photon, zajęcia z doradztwa zawodowego, opracowanie indywidualnych planów wsparcia zawodowego części najstarszych uczniów.
 • Projekt "Mistrzowie Kodowania" - upowszechnianie ideiprogramowania, kodowania, algorytmicznego rozwiązywania problemów od najmłodszych lat szkolnych oraz tworzenia aplikacji na zajęcia nie tylko z informatyki.
 • Udział w projekcie Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE - "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju". Jest on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 • Wykorzystanie w praktyce wytycznych Planu Daltońskiego, który polega na metodzie indywidualnej pracy oraz zakłada dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Szkoła ubiega się o certyfikat placówki z Plany Daltońskiego.

Poza tym uczniowie jeżdżą na wycieczki, czynnie uczestniczą w życiu miasta, chodzą do kina, teatru, na warsztaty edukacyjne w ramach współpracy z różnymi instytucjami, biorą udział w grach miejskich, a czasami nocują z wychowawcami w szkole wesoło spędzając czas. Tradycją są organizowane corocznie spotkania integracyjne, Zielona Szkoła, koncert "Mikołajkowy dar serca", pokazy osiągnięć uczniów podczas "Kreatywnej Sceny Społecznej Trójki" i inne akcje charytatywne!

W roku 2017/2018 nasza szkoła zdobyła główną nagrodę w kategorii Innowacja Społeczna za stosowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

Obecnie przygotowujemy szkołę do wprowadzenia już od klasy 1 SP powszechnej dwujęzyczności na różnych zajęciach edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO to szkoła z 25- letnią tradycją!

Podstawą jest bezpieczeństwo, życzliwa atmosfera i wysoka jakość nauczania!

Nasza szkoła kojarzy się nie tylko z nauką, ale i z rozwojem zainteresowań,
udanymi imprezami i przyjazną atmosferą!

Zapraszamy serdecznie również dzieci 5- i 6-letnie do naszych klas zerowych!

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - BTO
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - BTO
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - BTO
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - BTO
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.