Sprawdź, w którym białostockim liceum matura poszła najlepiej

2014.07.18 00:00
Które białostockie szkoły ponadgimnazjalne najlepiej przygotowały swoich absolwentów do tegorocznej matury? Jeżeli chodzi o licea, prym tutaj wiodą I, II i III LO, a także stołeczne placówki, natomiast w przypadku technik - "elektryk" oraz Technikum Zawodowe nr 1.
Sprawdź, w którym białostockim liceum matura poszła najlepiej
Fot: sxc.hu

W Podlaskiem w tym roku do matur przystąpiło prawie 11 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zdało je natomiast 73%. Jeżeli chodzi o wyniki z poszczególnych przedmiotów - najgorzej uczniom poszła matematyka. Tego przedmiotu nie zdał dokładnie co czwarty uczeń. Z kolei egzaminu dojrzałości z języka polskiego nie zaliczyło 7% abiturientów, zaś z angielskiego - 9%.

W Białymstoku znajdziemy także placówki, w których zdawalność matur wyniosła 100%, są to: I Liceum Ogólnokształcące, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Z kolei najmniej uczniów - bo tylko 6,3% - zaliczyło matury w Technikum Zawodowym nr 4.

Kto najlepiej poradził sobie z językiem polskim?

Jeżeli chodzi o wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego, to największą średnią liczbę punktów - bo aż 45,8 - uzyskała białostocka "dwójka". Kolejne pozycje zajmują I LO (45,4 pkt) oraz IV LO (45,1 pkt). Z koli najsłabiej zmagania z językiem ojczystym poszły uczniom Medialnego Liceum Ogólnokształcącego nr 11 (11 pkt) oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego (14 pkt).

Biorąc pod uwagę średnią liczbę punktów uzyskaną przez maturzystów uczących się w technikach, najlepiej wypadli abiturienci z Technikum Zawodowego nr 1 – średni uzyskany przez nich wynik to 37,4 pkt oraz Technikum Handlowo-Ekonomicznego – 36,3 pkt. Co ciekawe, w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 3 przeciętny wynik z egzaminu z języka polskiego pisemnego wyniósł jedyne 2,5 pkt.

Najlepsi matematycy są z białostockiej "dwójki"

Maturę z matematyki najlepiej również napisali uczniowie białostockiej "dwójki", uzyskując średni wynik 39,5 pkt. Bardzo dobrze na tle pozostałych placówek w zmaganiach z przedmiotem poradzili sobie także maturzyści z I LO, ich średni wynik to 38,7 pkt. Najlepszą trójkę zamykają abiturienci ze SLO STO, zdobywając średnią liczbę punktów 37,9. Najniższy wynik z matematyki w mieście uzyskali z kolei uczniowie LO ZDZ z przeciętnym wynikiem 5,3 pkt.

Jeżeli chodzi o technika, prym tutaj wiedzie Technikum Elektryczne - maturzyści z testu zdobyli średnio 28,6 pkt. Kolejni są uczniowie "ekonomiaka" oraz Technikum Budowlano-Geodezyjnego z liczbą punktów 22,7. Najsłabiej z testami z matematyki poradzili sobie maturzyści z Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 - średni wynik to 7 pkt.

W liceum społecznym wiedzą, jak uczyć angielskiego

A w których białostockich liceach uczniowie napisali najlepiej maturę z angielskiego? Tutaj też obędzie się bez niespodzianek. W ścisłej czołówce znajdują się kolejno: SLO STO (średni wynik to 46,5 pkt), I LO (46,3 pkt) oraz III LO (45,4 pkt). Najniższą średnią liczbę punktów uzyskali maturzyści Uzupełniającego LO dla Dorosłych ZDZ - 7,5 pkt.

W przypadku szkół technicznych najlepiej z testami z angielskiego poradzili sobie uczniowie "elektryka", zdobywając średnio 41,3 pkt. Dobrze z przedmiotem poradzili sobie również abiturienci Technikum Zawodowego nr 1 (41,3 pkt). Najsłabiej w zmaganiach z językiem obcym wypadli natomiast maturzyści z Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 (9 pkt).

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

627 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39