Straż Graniczna ogłosiła nabór do służby

2012.10.10 00:00
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ogłosił nabór do służby w Placówkach Straży Granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
Straż Graniczna ogłosiła nabór do służby
Fot: PoOSG

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystająca w pełni z praw publicznych.

Aby zostać pogranicznikiem, należy mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Kandydaci muszą dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto należy mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), a w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyć wieku 35 lat.

Kandydaci w swojej prośbie o przyjęcie do Straży Granicznej powinni określić placówkę, w której służbą są zainteresowani: Płaska, Lipsk, Nowy Dwór, Kuźnica, Szudziałowo, Krynki, Bobrowniki, Michałowo, Narewka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha lub Mielnik.

Dokumenty będą przyjmowane w Komendzie Oddziału przy ul. Bema 100 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00 od 16 października do 22 listopada.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

861 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39