Strzelnica, remonty, rowery i inwestycje drogowe - radni PiS mają propozycje do budżetu

2022.09.08 15:13
Białostoccy radni z PiS-u przygotowali wykaz 37 różnych zadań inwestycyjnych, które zgłosili do realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta.
Strzelnica, remonty, rowery i inwestycje drogowe - radni PiS mają propozycje do budżetu
Fot: Malwina Witkowska

Radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotowali 37 propozycji inwestycyjnych, które zostały zgłoszone do budżetu miasta na rok 2023. Podzieli je na 12 różnych kategorii.

- Złożyliśmy wszystkie propozycje budżetowe mieszkańców Białegostoku, które do nas wpłynęły. Na etapie, kiedy projekt uchwały budżetowej jest przygotowywany przez poszczególne departamenty, postanowiliśmy te wszystkie propozycje budżetowe przedstawić - rozpoczął Henryk Dębowski, przewodniczący klubu radnych PiS.

Nawierzchnie i przejścia dla pieszych

Spośród 37 propozycji najwięcej - aż 13 dotyczy budowy nawierzchni drogowych w mieście.

- Ulice są mieszkańcom bardzo potrzebne, na bieżąco ich boli to, w jakich warunkach muszą docierać do własnych domów - zaznaczył radny Paweł Myszkowski.

Wskazują oni m.in. na budowę nawierzchni: ul. Sterowej i Zwierzynieckiej, ul. Ziołowej wraz z oświetleniem, ul. Miętowej, ul. Długiej, ul. Pajkerta, ul. Portugalskiej, ul. Nadrzecznej, ul. Fregatowej i ul. Mościckiego.

- Są ulice, które były w poprzednich latach wprowadzone, ale z różnych przyczyn zostały z budżetu wyeliminowane. Do nich należy ulica 5 KD-D na os. Pieczurki. Jest ona potrzebna dla mieszkańców i społeczności tej dzielnicy, gdyż umożliwi dojazd do poszczególnych posesji - argumentowała radna Alicja Biały.

Ponadto radni chcieliby, aby powstał ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Piasta (od ul. Wołyńskiej do ul. Włościańskiej). Kolejnym punktem jest przedłużenie i budowa nawierzchni ul. Bełzy do ul. gen. Andresa. Radni chcą także, aby przy ul. Bitwy Białostockiej został wybudowany parking.

Poza budową nawierzchni ulic, radni chcieliby, aby w Białymstoku powstało 7 aktywnych przejść dla pieszych: na ul. Mickiewicza koło Wydziału Prawa UwB, a także w 6 lokalizacjach wskazanych przez Komendanta Miejskiego Policji jako miejsc najbardziej niebezpiecznych na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Remonty w oświacie

Do przyszłorocznego budżetu radni PiS złożyli 5 propozycji remontów w placówkach oświatowych.

- W oświacie jak zwykle niewiele się dzieje. Dzięki pieniądzom rządowym powstała ostatnio hala sportowa w XI LO, ale tą starą też trzeba wyremontować i to jest jeden z pomysłów, które wskazujemy panu prezydentowi. Poza tym ważne jest dokończenie remontu Przedszkola Samorządowego nr 58 na Dziesięcinach - powiedziała radna Agnieszka Rzeszewska.

Poza tym radni wskazali: modernizację elewacji w SP nr 8, modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, a także rozbudowę placu zabaw, siłowni oraz ścieżki sensorycznej przy SP nr 7.

- Mamy nadzieję, że prezydent potraktuje oświatę jako dobro wszystkich białostoczan i zechce te pomysły zrealizować - dodała radna.

Wodociągi, rowery, i strzelnica

Z 37 propozycji, radni ujęli 7 dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Chcą aby takie powstały na ul.: Malachitowej, Jaspisowej, Topazowej, Chmielowej, Szyszkowej, Zagórki i Jachtowej (wraz z utwardzeniem). Poza tym chcieliby, aby miasto wyremontowało zabytkowy dom przy ul. Koszykowej 1 na osiedlu Bojary.

Uważają, że w przestrzeni miejskiej jest za mało stojaków rowerowych, dlatego apelują o instalacje nowych. Ponadto chcieliby, aby na al. 1000-lecia Państwa Polskiego (przy ul. Kombatantów) została wybudowana stacja rowerów miejskich BiKeR. Radni zabiegają również o program dotacji na zakup 300 rowerów elektrycznych dla mieszkańców. Więcej o tym: białostoczanie dostaną 2,5 tys. zł dotacji na zakup roweru elektrycznego?

Radni rekomendują także budowę strzelnicy niezbędnej do nauki obsługi broni oraz strzelania.

- Strzelnica była projektem zgłoszonym przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego, dostał niezbędną ilość głosów. Był problem z jego realizacją - przypomniał przewodniczący klubu PiS. - Strzelnica powinna powstać ze względów bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni umieć posługiwać się bronią, ponieważ czasy są niebezpieczne w związku z konfliktem na Ukrainie - dodał Dębowski.

Kolejną propozycją jest zakup profesjonalnej maszyny kosząco-zbierającej do pielęgnacji zbiornika wodnego przy Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku. Radni chcą także budowy zbiornika retencyjnego na wody źródlane, napływające z lasu Antoniuk, roztopowe oraz opadowe posadowionego pod placem nawrotnym na końcu drogi KD-22L.

Radni PiS chcą aby, w budżecie miasta były zapewnienie środki finansowe na sprzątanie oraz renowację nagrobków żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada, a także na wdrożenie programu wymiany nieekologicznych pieców CO ze 100% dofinansowaniem miasta.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1260 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39