Studia podyplomowe. Jakie nowości wprowadziły białostockie uczelnie?

2021.08.05 09:22
Każdy czas jest dobry na zdobywanie nowej wiedzy w zakresie wybranej dziedziny, nawet jeśli studia I i II studia mamy już za sobą. Dlatego roczne studia podyplomowe pozwalają podnieść kwalifikacje obranego zawodu. Sprawdzamy, co w ofercie mają publiczne uczelnie z Białegostoku.
Studia podyplomowe. Jakie nowości wprowadziły białostockie uczelnie?
Fot: Malwina Witkowska

Studia podyplomowe w zależności od kierunku trwają 2-3 semestry. Prowadzone są w trybie niestacjonarnym - zazwyczaj są dwa zjazdy w miesiącu. Po ukończeniu studiów, uczestnicy dostają odpowiednie certyfikaty. Warto wiedzieć, że studia podyplomowe może zacząć osoba zarówno po studiach licencjackich, inżynierskich, jak i magisterskich.

Nowości tylko na Wydziale Prawa

- Jak na razie 2 nowe propozycje pojawiły się tylko na Wydziale Prawa. Na obu rekrutacja potrwa do 30 września. W sumie na UwB mamy w tegorocznej ofercie ponad 30 propozycji studiów podyplomowych. Terminy rekrutacji nieco się różnią, w zależności od wydziału lub instytutu, który prowadzi dany kierunek - informuje nas Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku (UwB).

W tym roku Wydział Prawa uruchamia studia podyplomowe:

- Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia – to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie znajomością szeroko pojętego prawa medycznego ze strony prawników i osób związanych z ochroną zdrowia;

- Prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów – celem tego programu jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Inne oferty UwB

Poza nowościami na Wydziale Prawa są także do wyboru inne studia podyplomowe. W ofercie UwB można znaleźć:

Studia podyplomowe Wydziału Prawa:
- Administracja Publiczna;
- Doradztwo Podatkowe;
- Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego;
- Mediatorów Sądowych;
- Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi;
- Zamówienia Publiczne.

Studia podyplomowe Wydziału Ekonomii i Finansów:
- Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych;
- Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego;
- Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw;
- Menedżerskie;
- Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
- Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego;
- Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami;
- Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej;
- Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Studia podyplomowe Wydziału Filologicznego:
- Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa;
- Logopedyczne.

Studia podyplomowe Wydziału Nauk o Edukacji:
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
- Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych;
- Przygotowanie Pedagogiczne;
- Terapia Pedagogiczna.

Studia podyplomowe Instytutu Studiów Kulturowych:
- Menadżer Kultury.

Studia podyplomowe Instytutu Zarządzania:
- Doradztwo i Orientacja Zawodowa;
- Doradztwo zawodowe;
- Psychologia w Zarządzaniu;
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Co nowego na Politechnice?

- Pragnę poinformować, że od nowego roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Informatyki będzie prowadzony nowy kierunek studiów podyplomowych Menadżer E-Commerce - przekazuje Jerzy Doroszkiewicz z Biura Prasowego Politechniki Białostockiej.

Podczas studiów uczestnicy dowiedzą się na czym polega prowadzenie działań w obszarze handlu elektronicznego za pomocą Internetu i kanałów social media. Uzyskana wiedza ma pomóc w realizacji nowych przedsięwzięć lub transformacji istniejących przedsiębiorstw, rozszerzając pola działań o usługi w obszarze handlu elektronicznego. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotować strategię rynkową dla sklepu internetowego i koordynować działania związane z jego uruchomieniem oraz funkcjonowaniem.

Studia kierowane są głównie do osób zajmujących stanowiska kierownicze, przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi e-commerce w zarządzaniu, budowie strategii, planowaniu i realizacji działań w obszarze handlu elektronicznego.

Poza tą nowością, osoby zainteresowane mają do wyboru:

Studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku:
- Rolnictwo;
- Wycena Nieruchomości;
- Projektowanie, budowa i utrzymanie dróg;
- Podstawy budownictwa.

Studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym PB:
- Robotyzacja procesów przemysłowych.

Studia podyplomowe na Wydziale Informatyki:
- Informatyka – Technologie ICT i Programowania;
- Front-End Development;
- Marketing Internetowy;
- Bezpieczeństwo systemów i sieci;
- Data Science – Developer / Analityk danych;
- Projektowanie User Experience i Analityka internetowa;
- JavaScript Developer.

Studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Zarządzania:
- Coaching w biznesie;
- Coaching w edukacji;
- Lean Management;
- MBA Master of Busines Administration Executive;
- Menedżer do spraw bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji;
- Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA;
- Studia menedżerskie dla inżynierów;
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – inspektor ochrony danych;
- Zarządzanie zasobami ludzkimi;

Studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym:
- Diagnostyka pojazdów samochodowych;
- Nowoczesne techniki wytwarzania;
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych;
- Technika chłodnicza;
- Zaawansowane systemy CAx.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W tym roku studia podyplomowe UMB organizuje tylko Wydział Nauk o zdrowiu. W ofercie znajdują się cztery propozycje:

- Dietetyka kliniczna - po tych studiach absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze właściwego żywienia i odżywienia. Ponadto posiądzie umiejętności projektowania żywienia doustnego prowadzonego w warunkach domowych i szpitalnych, a także leczenia żywieniowego dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach szpitalnych;

- Epidemiologia - celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia;

- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji;

- Psychodietetyka - absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze psychodietetycznym. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego z uwzględnieniem potrzeb wparcia psychologicznego. Studia obejmą zagadnienia z: dietetyki, psychologii, psychoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychiatrii oraz farmakologii.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

956 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39