Stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów. Kto ma na nie szansę?

2022.06.10 15:55
Najlepsi studenci będą mogli starać się o stypendia od prezydenta miasta. Kto ma szansę otrzymać takie wyróżnienie?
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów. Kto ma na nie szansę?
Fot: pixabay.com

W czwartek przyjęto uchwałę rady miasta ws. stypendiów dla studentów. Dodatkowe świadczenie ma być motywacją dla młodych ludzi, którzy kształcą się w naszym mieście.

- Celem wsparcia studentów jest to, by ich zmotywować. Stypendia te mają też charakter w pewien sposób promocyjny, mają pokazać, że studenci są ważni dla władz miasta Białegostoku i że tych najlepszych chcemy w jakiś sposób wspierać – wyjaśnia prezydent Tadeusz Truskolaski.

Projekt ma być też wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć i reprezentowanego poziomu wiedzy stypendystów. Kto może dostać takie dodatkowe wsparcie finansowe? Jest ono przyznawane studentom studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, którzy m.in. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium wykazali się szczególnymi osiągnięciami w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym składanie dokumentów osiągnęli średnią nie niższą niż 4,30.

- Władze uczelni będą decydowały, co rozumieją pod pojęciem szczególnych osiągnięć – wyjaśnia prezydent. - Wnioski można składać od 15 września do 15 października. Będą to stypendia jednorazowe. Maksymalna ich wysokość wynosi 9-krotności 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co wynosi około 10 tys. zł – wyjaśnia.

Liczba stypendiów oraz ich wysokość będzie ustalana przez prezydenta Białegostoku. W składzie komisji stypendialnej znajdzie się 4 przedstawicieli prezydenta, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 6 przedstawicieli uczelni. Do udziału w pracach tej komisji już się zgłosiły: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina filia w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku i Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie filia w Białymstoku.

- Poprawka, którą zgłosiliśmy w tym roku do budżetu miała przede wszystkim zachęcić studentów naszego miasta do pozostania w naszym mieście i studiowania w Białymstoku, jak też zachęcić studentów z Polski do przyjazdu do nas. Stypendia są przede wszystkim środkami na to, żeby się uczyć, mieć możliwość rozwoju, ale też na realizację marzeń – mówi radna Joanna Musiuk.

Maksymalnie przyznanych zostanie 30 stypendiów, jednak wszystko zależy, ile wniosków zostanie złożonych.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

910 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39