Stypendium naukowe tylko na jednym kierunku studiów

2013.11.06 00:00
Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach będą mogli pobierać stypendium motywacyjne tylko na jednym z nich - orzekł we wtorek (5.11) Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym złożyła rzecznik praw obywatelskich.
Stypendium naukowe tylko na jednym kierunku studiów
Fot: sxc.hu

Zakwestionowane przez RPO zapisy wprowadziła nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 2011 roku. Zgodnie z nią student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium naukowe tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Świadczenia te nie przysługują jednak studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiuje na kolejnym (z wyjątkiem studiów drugiego stopnia, których celem jest uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego).

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym są zgodne z zapisami Konstytucji RP.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w październiku 2012 r. złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Jej zdaniem doszło do nierównego potraktowania osób studiujących na dwóch lub więcej kierunkach i uzyskujących wyniki kwalifikujące je do otrzymania stypendium.

Jak podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przeszłości dochodziło do sytuacji, w których młodzi ludzie podejmowali naukę nawet na kilku kierunkach tylko po to, by zwielokrotnić pulę pobieranych stypendiów, finansowanych z budżetu państwa.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

860 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39