Stypendyści Ministra Nauki - 4 studentki Politechniki

2006.10.16 00:00
Cztery studentki Politechniki Białostockiej zostały wyróżnione stypendiami za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendystki znalazły się wśród kilkuset nagrodzonych studentów z innych polskich uczelni.
Minister Nauki przyznał 709 stypendiów za osiągnięcia w nauce (spośród 1453 wniosków) i 75 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe (spośród 117 wniosków).

Nagrodzone studentki są aktywne, przedsiębiorcze i zdolne (średnia ocen powyżej 4,5). Działają w kołach naukowych, wygłaszają referaty na konferencjach naukowych w Polsce nt. marketingu, reklamy, rynków pracy UE, współczesnej architektury, same tworzą różne inicjatywy w swoich środowiskach studenckich lub mają ponadprzeciętne osiągnięcia sportowe, jak np. członkostwo w reprezentacji Polski w lekkiej atletyce lub medale na mistrzostwach międzynarodowych i ogólnopolskich. Stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki 2006/2007, tj. na okres 10 miesięcy (od 1 października 2006 r.) i jego miesięczna kwota wynosi 1.300 zł.

Prezentujemy sylwetki uzdolnionych stypendystek:

Beata Gołaszewska - IV rok studiów zarządzania i marketingu, średnia ocen 4,81. Bardzo aktywna w Studenckim Kole Naukowym Marketingu na Wydziale Zarządzania, ma doświadczenie w sponsoringu przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych (maj 2006). Pomagała w organizacji IV Tygodnia Nauk Humanistycznych, organizowała dzień poświęcony marketingowi (maj 2005). Organizowała wyjazdy studentów do Warszawy na Dni Kariery organizowane przez AIESEC. Wygłosiła referaty związane z ekonomią, rynkami pracy i swobodnym przepływem pracowników, rozwojem zrównoważonym w Europie Środkowej i Wschodniej. Laureatka w konkursie panelu ekonomiczno-prawnym podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych (maj 2005). Laureatka podlaskiej edycji III konkursu "Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości" (maj 2005).

Katarzyna Stachera - IV rok studiów zarządzania i marketingu, średnia ocen 4,73. Bardzo aktywna w Studenckim Kole Naukowym Marketingu na Wydziale Zarządzania PB (jest liderem koła). Organizowała Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych na Politechnice Białostockiej, zajmowała się
sponsoringiem (maj 2006). Organizowała Studencki Festiwal Reklam "Reklamki 2004" (2004). Wygłaszała referaty na konferencjach naukowych nt. odpowiedzialnego biznesu, przedsiębiorczości polskich firm w Unii Europejskiej, ekonomicznej efektywności w transporcie, reklamie outdoorowej.

Anna Wolska - IV rok studiów Architektury i urbanistyki, średnia ocen 4,57. Aktywna w Studenckim Kole Naukowym "Forma" jednocześnie studiuje drugi kierunek budownictwo na Politechnice Białostockiej, jest na III roku studiów stacjonarnych, tam również ma wysoką średnią ocen zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Studentów Architektury "Thermae Novo 2006" zajęła II miejsce w Międzynarodowym Konkursie na zagospodarowanie fragmentu szkoły dla dzieci głuchoniemych w Mińsku. Odbyła praktyki u konserwatora zabytków w Siedlcach brała udział w konferencjach naukowych: "Architektura i Edukacja", "Mieszkanie XXI wieku".

Magdalena Siemion - IV rok studiów, zarządzania i marketingu. Najważniejsze osiągnięcia sportowe: złoty medal w biegu na 100 m, 200 m i 4x100 m na Akademickich Mistrzostwach Polski w 2005 r. brązowy medal w biegu na 200 m na Międzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Polski w 2006 r. 2 złote medale i 1 srebrny na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych (Poznań 2003), srebrny medal w sztafecie 4x100 m w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce (Bydgoszcz 2003) jest członkinią kadry narodowej w biegach sprinterskich, bierze udział w zgrupowaniach kadry polskich sprinterek w kraju i za granicą była w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce w Helsinkach (2005) w sztafecie (4x100m) na Politechnice Białostockiej jej opiekunem jest trener Andrzej Kukliński.


869 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39