"Świadek Historii". Nagrody zostaną przyznane już po raz 13.

2022.06.20 13:00
To będzie XIII już edycja przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej nagrody „Świadek Historii”. Trafi ona do osób i instytucji, które szczególnie przyczyniają się do upamiętniania najnowszej historii. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń.
"Świadek Historii". Nagrody zostaną przyznane już po raz 13.
Fot: IPN

Nagroda „Świadek Historii” została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz współpracę z IPN. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Natomiast zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

Na wnioski o przyznanie nagrody białostocki oddział IPN będzie czekał do 15 września. Szczegółowy regulamin konkursu i niezbędne formularze można znaleźć na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

Do tej pory rozstrzygnięto 11 edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Najwięcej osób - 13 wyróżniono w 2011 r. W ostatnich latach nagroda trafiała rokrocznie do 4-6 osób oraz instytucji. W ostatniej rozstrzygniętej, XI edycji, wyróżnienie otrzymali: Jan Adamski, Józef Moczydłowski, Andrzej Janusz Arian, Stanisław Żochowski oraz Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku. Laureaci XII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” za 2020 r. zostaną ogłoszeni podczas XIII edycji.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

985 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39