Szansa dla młodych twórców. Można ubiegać się o stypendia

2022.04.25 08:08
Młode osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mają szansę na zdobycie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku. Nabór wniosków trwa do 2 maja.
Szansa dla młodych twórców. Można ubiegać się o stypendia
Fot: Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Ci, którzy nie ukończyli 35. roku życia, działają na terenie Białegostoku mogą składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Dokumenty należy złożyć do 2 maja.

Stypendia będą przyznawane w dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),

- program stypendium i harmonogram,

- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.),
wysokość wnioskowanej kwoty,

- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach powinny być nowe i dotąd nie upowszechniane. Tematyka i zakres muszą być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia, a powinien rozpocząć się 1 lipca.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie "stypendia – młodzi twórcy") należy do 2 maja przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej 1, na parterze budynku (Informacja).

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w zakładce "Kultura".

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1298 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39