Szefowa Zarządu Dróg Miejskich zostanie odwołana? Tego domaga się Rowerowy Białystok

2023.07.26 08:04
Rowerowy Białystok zwrócił się do prezydent Białegostoku o odwołanie Marzenny Dubowskiej ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku. Chcą oni, aby Tadeusz Truskolaski powołał na to stanowisko "osobę kompetentną".
Szefowa Zarządu Dróg Miejskich zostanie odwołana? Tego domaga się Rowerowy Białystok
Fot: Rowerowy Białystok

"Ulice pełne błędów i niedoróbek"

Rowerowy Białystok jako oddolna organizacja społeczna zajmuje się tematyką zrównoważonego transportu i urbanistyki od 2004 r.

"Przez ten czas obserwowaliśmy, jak Białystok stawał się miastem afirmującym europejskie wartości – demokrację, solidarność społeczną oraz zrównoważony rozwój, w tym zrównoważony transport. Tempo pozytywnych zmian było niestety z roku na rok coraz wolniejsze, aż w 2019 roku nastąpił moment, od którego warunki dla zrównoważonych form przemieszczania się po Białymstoku zaczęły się stopniowo pogarszać. Co ważne, także w 2019 roku zaszła zmiana personalna na stanowisku Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich" - napisał Rowerowy Białystok w piśmie do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Organizacja wymieniła ulice, które zawierają szereg błędów i niedoróbek, a ponadto ich przebudowy zostały rozpoczęte w Białymstoku po 2019 r.

Wśród przykładów "świadczących o niekompetencji osoby kierującej Zarządem Dróg Miejskich w Białymstoku", jest m.in. droga pieszo-rowerowa na przebudowywanej ul. Kopernika w miejscu jej skrzyżowania z ul. Depową. Członkowie organizacji wskazują, że droga ma zaledwie 180 cm szerokości, podczas gdy minimum wymagane przepisami to 300 cm, co w połączeniu z powstałym tam łukiem czyni niemożliwym i niebezpiecznym próbę minięcia się dwóch rowerzystów lub rowerzysty i pieszego. Innym przykładem jest organizacja ruchu na nowo przebudowanej ul. Kolejowej, która zakłada, że "rowerzysta jadący w kierunku wiaduktu musi jechać najpierw lewym pasem ruchu, po czym musi się teleportować na drogę pieszo-rowerową na Wiadukcie Dąbrowskiego. Rozwiązanie to jest skrajnie niebezpieczne" - napisał Rowerowy Białystok.

Złe decyzje ZDM?

W piśmie do włodarza miasta, Rowerowy Białystok wskazał także na złe decyzje Zarządu Dróg Miejskich, które są szczególnie uciążliwych dla niechronionych użytkowników dróg oraz osób o szczególnych potrzebach.

Przykładem są wydawane zgody na zamknięcia chodników i dróg rowerowych, bez wyznaczenia alternatywnych tras dla pieszych i rowerzystów (m.in. ul. Sosnowskiego, tunel Nila). Ponadto przez ostatnie cztery lata pogłębiana była dyskryminacja pieszych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych poprzez zmiany programów sygnalizacji świetlnych. Jak wskazuje organizacja, w odpowiedzi na prośby mieszkańców o skrócenie sygnału czerwonego na przejściu dla pieszych pod sklepem Central, Zarząd Dróg Miejskich wydłużył czas jego trwania.

Rowerowy Białystok zwraca także uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami, np. dojście piesze z dworca PKP na przystanek Kolejowa/Dworzec PKP zostało wydłużone o około 50 m, a schody z pochylnią zostały zastąpione schodami bez pochylni.

"To tylko niektóre przykłady dowodzące, że Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku kierowany jest przez osobę pozbawioną wrażliwości społecznej" - uważa Rowerowy Białystok, który zwrócił również uwagę na to, że projekty składane do Budżetu Obywatelskiego dotyczące infrastruktury pieszej i rowerowej odrzucane są przez Zarząd Dróg Miejskich z enigmatycznym uzasadnieniem "projekt negatywnie wpłynie na ruch samochodów" lub "projekt nie spełnia kryterium celowości i gospodarności". Co więcej, projekty inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich nie są poddawane konsultacjom, a gdy zaniepokojeni mieszkańcy interweniują pod wpływem błędów, które znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej, to słyszą jedynie, że na zmiany jest już za późno.

W związku z tym, Rowerowy Białystok żąda odwołania dyrektorki ZDM.

"Mamy świadomość, że w Zarządzie Dróg Miejskich pracują osoby kompetentne, o racjonalnym podejściu do miejsca i roli samochodów w mieście oraz otwarte na potrzeby niezmotoryzowanych użytkowników ulic. Są one jednak blokowane przez osoby kierujące przedmiotową instytucją. W związku z powyższym zwracamy się do Pana z wnioskiem o odwołanie Marzenny Dubowskiej ze stanowiska Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku oraz o powołanie na to stanowisko osoby kompetentnej, społecznie wrażliwej, szanującej społeczeństwo obywatelskie i rozumiejącej unijne, krajowe i miejskie priorytety transportowe" - napisało stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1194 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39