1228 osób online

Szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć? ABC bezrobotnego

2013.06.19 00:00
Od miesięcy szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć? Ukończyłeś 26. rok życia, nie studiujesz i nie przysługują Ci żadne świadczenia zdrowotne? Czas najwyższy otrzymać status bezrobotnego.
Szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć? ABC bezrobotnego
Fot: sxc.hu

Gdzie należy się zarejestrować?

Powinieneś zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w stałym lub czasowym miejscu zameldowania albo w miejscu aktualnego pobytu, jeżeli nie posiadasz meldunku.

Przy rejestracji wymagane są następujące dokumenty: oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu), świadectwa pracy i legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie o ewentualnej niemożności wykonywania pracy w określonych zawodach.

Z jakich form pomocy może skorzystać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy?

Bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych, może korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy oraz z bezpłatnych szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Ponadto zarejestrowani często zostają kierowani do prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeśli urząd nie ma propozycji pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Osoba bez pracy ma także prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdzie okres jego wlicza się do okresu pracy wymaganego do zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów składkowych w ramach ubezpieczeń społecznych.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymywać zasiłek, muszą być spełnione dwa warunki: urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, poza tym osoba ubiegająca się o finansowe wsparcie w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji była zatrudniona łącznie przynajmniej 365 dni.

Okresy otrzymywania zasiłku mogą być różne, co jest uzależnione od stopy bezrobocia na danym terenie:
na terenie powiatu o niskim bezrobociu zasiłek otrzymuje się nie dłużej niż przez 6 miesięcy, zaś
na terenie powiatu o wysokim bezrobociu zasiłek otrzymuje się nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Obowiązki bezrobotnego

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonych terminach w urzędzie pracy, żeby zapoznać się z ofertami pracy i potwierdzić gotowość podjęcia pracy.  Rejestrując się należy zapamiętać wyznaczony termin następnej wizyty. Osoba, która nie stawi się w ciągu 5 dni i nie powiadomi o przyczynie swojej nieobecności, traci status bezrobotnego na okres 3 miesięcy.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.