Trwa remont Teatru Dramatycznego. Tak wygląda teraz budynek [ZDJĘCIA]

2024.03.27 12:13
Trwające w zabytkowej siedzibie Teatru Dramatycznego prace remontowe zostały wykonane już w ponad 30 procentach. Renowacja ma zakończyć się jednak dopiero w roku 2026.
Trwa remont Teatru Dramatycznego. Tak wygląda teraz budynek [ZDJĘCIA]
Fot: Redakcja

Siedziba Teatru Dramatycznego jest samorządową instytucją kultury. Budynek znajduje się w centrum miasta i został wybudowany w latach 30. XX wieku. Teatr Wojewódzki rozpoczął tam swoją działalność w 1944 roku. Od dawna już rozmawiano o potrzebie remontu zabytkowego gmachu. Wyczekiwane przez białostoczan prace modernizacyjne rozpoczęto w lipcu 2021 roku. Mówiono wówczas, że renowacja ma zakończyć się już w grudniu 2022, a sam teatr miał zostać otwarty dla widzów w roku 2023. Podczas remontu okazało się jednak, że jest potrzeba wykonania dodatkowych, nieplanowanych wcześniej prac. Potrzebna też była dodatkowa dokumentacja projektowa. Termin zakończenia modernizacji został przesunięty.

Renowacja Teatru Dramatycznego ma zakończyć się w roku 2026

Dyrektor białostockiego teatru, Piotr Półtorak poinformował pod koniec marca bieżącego roku, że obecny termin zakończenia remontu to 2026 rok, a prace zostały już zakończone w ponad 30 procentach. Opowiedział też o poczynionych przez robotników postępach.

W części administracyjnej, która nie jest wpisana do rejestru zabytków trwają obecnie prace wykończeniowe, a w części zabytkowej części, między innymi naprawiono już konstrukcję i wymieniono okna na klatkach schodowych. W budynku pojawiła się też nowa scena i posadzka na widowni.

Przeprowadzono dwa przetargi

Władze Teatru Dramatycznego wyjaśniają, że w ostatnim okresie przeprowadzono dwa kluczowe przetargi. Pierwszy z nich dotyczy nadzoru nad projektem, którego umowa została już podpisana. Drugi przetarg, dotyczący projektowania oraz nadzoru autorskiego, również został rozstrzygnięty, a podpisanie umowy planowane jest już wkrótce. Dyrektor Piotr Półtorak wyraził swoją nadzieję na to, że po finalizacji tych umów remont ruszy już znacznie szybciej. Podkreślił również, że mimo braku nowego projektu, prace w teatrze nie zostały przerwane, lecz jedynie spowolnione.

Koszt inwestycji to około 85 milionów złotych

Marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, zaznaczył, że zarząd województwa od samego początku zdawał sobie sprawę ze złożoności tej inwestycji, ze względu na zabytkowy charakter budynku. Ja twierdzi, dotychczas nie przeprowadzano w tym gmachu żadnych znaczących prac remontowych. Uniemożliwiło to wcześniejsze przewidzenie konieczności wielu prac, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Wskazał też na pewne "niedoskonałości" w dokumentacji projektowej z 2017 roku, które muszą zostać poprawione, aby kontynuować prace. Mowa tu między innymi o konstrukcji balkonu w głównej sali.

Kosicki zapewnił, że środki na te inwestycje są zapewnione. Przewidziano także pojawienie się kosztów związanych z ewentualnymi dodatkowymi pracami, które mogą pojawić się po opracowaniu nowej dokumentacji i ekspertyz. Koszt całej inwestycji, wraz z wyposażeniem, szacowany jest na około 85 mln zł, z czego ponad 50 mln zł pochodzi z programów rządowych. Dodatkowo, marszałek poinformował o sporze zarządu z autorką poprzedniej dokumentacji projektowej.

Jakim wyzwaniom będą musieli sprostać robotnicy?

Rzecznik prasowy głównego wykonawcy, firma Budimex S.A., Michał Wrzosek, wyjaśnił, że po wprowadzonych zmianach w projekcie, firma będzie mogła przystąpić do realizacji prac w zabytkowej części budynku. Największym wyzwaniem, według niego, będzie wykonanie stropu, co wymagać będzie dodatkowych prac. Problematyczna może się też okazać przebudowa ścian w celu dostosowania ich do współczesnych standardów przeciwpożarowych. Wrzosek wyraził jednak swoje przekonanie, że firma będzie w stanie zakończyć prace w ciągu dwóch lat.

Inwestycja w Teatrze Dramatycznym przewiduje szereg prac budowlanych, takich jak przebudowa, rozbudowa, remont oraz docieplenie budynku teatru. Zakres zamówienia obejmuje także rozbiórkę części budynku, wzniesienie muru oporowego oraz zagospodarowanie terenu. Planowane są także zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń magazynowych na garderoby oraz przekształcenie części biur w archiwum, bibliotekę oraz pokoje gościnne. Całość remontu odbywa się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zofia Kondraciuk
24@bialystokonline.pl

1224 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39