Turystyka - wspólna sprawa

2006.04.04 00:00
4 marca w siedzibie Regionalnego Biura Projektu w Białymstoku odbył się briefing prasowy dotyczący projektu pod nazwą "Turystyka - wspólna sprawa" w województwie podlaskim. Na koszt realizacji projektu przeznaczono 22 miliony złotych - 1/5 tej kwoty otrzyma nasze województwo.

"Turystyka wspólna sprawa" - jest to pierwszy w Polsce tak duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Projektem objęte będą również jednostki samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców, pracodawcy, organizacje wspierania przedsiębiorczości oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze turystyki. Na początku projekt zostanie wdrażany w pięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim oraz podlaskim.

- "Głównym celem projektu jest położenie nacisku na rozwój turystki w Polsce. Efektem tego ma być powstanie atrakcyjnych turystycznie rejonów województwa podlaskiego" - powiedział Andrzej Głowacki, prezes projektu zarządu DGA S.A.

Jednym z ważnych elementów projektu szkoleniowo - doradczego "Turustyka - wspólna sprawa" są bezpłatne konferencje, na które już rozpoczęły się bezpłatne zapisy. Na projekt złoży się 25 konferencji, z czego w województwie podlaskim przewidziane są 4 takie konferencje.
Pierwsza konferencja odbędzie się 27 kwietnia w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
Następne zaplanowane są w maju: 11 maja w Łomży, 9 w Białowieży oraz 12 w Augustowie.

Zostaną na nich przedstawione pomysły regionalnych produktów turystycznych w formule sieciowej. Dla województwa podlaskiego opracowanych jest już ponad 20 pozycji.

- "Podlasie jest rejonem interesującym pod względem turystycznym. Są już regiony, które zdobyły swoją renomę. Można do nich zaliczyć: obszary nad Biebrzą, Narwią oraz Bugiem; Puszczę Białowieską, jak również Pojezierze Augustowskie. Jest jednak wiele terenów, zachwycających swoim wyglądem i innymi walorami, które powinny stać się atrakcją turystyczną, jak np. Podlaski Szlak Bociani" - stwierdził dr Grzegorz Chocian - koordynator projektu.

Każdy uczestnik konferencji będzie miał pierwszeństwo w zapisaniu się na atrakcyjne szkolenia dotyczące m.in. nowoczesnego sposobu zarządzania w turystyce i pozyskiwania środków na rozwój z funduszy Unii Europejskiej.

W szkoleniach będzie mogła uczestniczyć nie tylko kadra zarządzająca ale również pracownicy poszczególnych sektorów.
Udział w nich weźmie co najmniej 4 tysiące osób, spędzając w salach szkoleniowych 300 tysięcy godzin.

Projekt w ramach komponentu szkolenia językowe obejmie naukę 4 języków na 7 poziomach nauczania.
Wśród nauczanych języków znajdą się: język angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski.
Nauczanie języka prowadzone będzie w stosunkowo niewielkich grupach i łącznie obejmie 94 godziny lekcyjne.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przez Konsorcjum firm w składzie: DGA Doradztwo Gospodarcze S.A, Central EuropeTrust, F5 Konsulting, JDJ Bachalski oraz Migut Media S.A a dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokalnym partnerem projektu jest firma Ekoton.


732 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39