Twórcy profesjonalni mogą ubiegać się o stypendia

2022.09.28 18:03
Do 31 października profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku.
Twórcy profesjonalni mogą ubiegać się o stypendia
Fot: Pixabay.com

Stypendia dedykowane są osobom pełnoletnim, które mieszkają na terenie Białegostoku. Twórcy muszą wykazać się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail),

- program stypendium i harmonogram pracy,

- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (przedstawioną chronologicznie),

- wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,

- informację o stypendiach otrzymanych w okresie 3 ostatnich lat i o stypendiach, o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Wniosek powinien być starannie przygotowany. Jak podaje Urząd Miasta w Białymstoku, tematyka i zakres muszą być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany do 31 grudnia 2023 r.

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny mieć potencjał jakości artystycznej, koncepcja powinna charakteryzować się oryginalnością i nowatorstwem. Projekty nie mogą mieć znamion komercyjności i powinny mieć możliwość publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce "Kultura" na stronie www.bialystok.pl.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie "stypendia – twórcy profesjonalni") należy do 31 października:

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego),

- złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku w punkcie: Informacja.

W przypadku pytań i wątpliwości więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1983 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39