Twórcy profesjonalni otrzymają wsparcie z budżetu miasta

2014.10.05 00:00
Urząd miejski rozpoczął nabór wniosków o stypendia dla osób zawodowo zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Twórcy profesjonalni otrzymają wsparcie z budżetu miasta
Fot: freeimages.com

Stypendia artystyczne dla twórców profesjonalnych ustanowiono w 2010 r. Przeznaczone są dla osób zamieszkałych w Białymstoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej. Przyznawane są w dziedzinach: fotografii, literatury, muzyki, opieki nad zabytkami, sztuki estradowej, filmu, sztuk wizualnych, tańca, teatru, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać program stypendium (plan zamierzeń twórczych i przewidywane rezultaty), informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach oraz wysokość wnioskowanej kwoty stypendium. Wsparcie finansowe zostanie przyznane na projekty realizowane w przyszłym roku.

Wnioski są przyjmowane przez magistrat do 31 października. Więcej informacji nt. stypendiów na www.stypendia-bialystok.pl.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

997 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39