401 osób online

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji

ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok

tel. 85 745 73 90
fax. 85 745 73 95
Czynne: PN - PT: 8.00 - 14.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 97689

Wydział Nauk o Edukacji
Na Wydziale każdego roku kształci się około 1500 studentów na czterech kierunkach: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna. Zainteresowanie studiami na Wydziale świadczy o wysokim poziomie kształcenia oraz zapotrzebowaniu społecznym na proponowana ofertę dydaktyczną. Strukturę Wydziału tworzy 5 katedr, 12 zakładów, 2 pracownie. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych dotyczą istotnych zagadnień z wielu dyscyplin naukowych: edukacji międzykulturowej, pedagogiki społecznej, andragogiki, gerontologii, historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dydaktyki, pedeutologii. Nauczyciele akademiccy utrzymują liczne kontaktu naukowe i dydaktyczne z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Organizowane są cykliczne konferencje naukowe, które na stałe wpisały się do kalendarza ogólnopolskich spotkań akademickich. Najważniejsze projekty badawcze: Międzynarodowy projekt badawczy “SNAP – Special Needs and Protection Order”, w ramach DAPHNE III finansowany przez Komisję Europejską, projekt "Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej" realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM 3 oraz grant z programu OPUS z Narodowe Centrum Nauki nt. Działalność kulturalno – oświatowa Karaimów w II RP.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne 2 kierunki:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

STUDIA I STOPNIA 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne 3 kierunki:
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne i Niestacjonarne 2 kierunki:
Kierunek: Pedagogika, specjalności:

 • animacja kultury z arteterapią,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • menadżer oświaty,
 • opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika regionalna i międzykulturowa.

Kierunek: Praca socjalna

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • oligofrenopedagogika,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej,
 • nauczyciel plastyki,
 • terapia pedagogiczna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • socjoterapia,
 • programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością,
 • wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

REKRUTACJA NA STUDIA ON-LINE:
Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie: https://irk.uwb.edu.pl
Studia podyplomowe: https://irk-sp.uwb.edu.pl

NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

 • program wymiany krajowej MOST,
 • program wymiany międzynarodowej Erasmus +,
 • aktywność w organizacjach studenckich Wydziału i Uczelni,
 • realizowanie pasji i zainteresowań w 13 Studenckich Kołach Naukowych Wydziału,
 • aktywność w organizowaniu imprez i konferencji Wydziału,
 • pomoc materialną w postaci stypendiów np. socjalnych, Rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz zapomogi.

STUDENCI I PRACOWNICY MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 • Aulę Dydaktyczno - Widowiskową,
 • Bibliotekę Wydziału z czytelnią,
 • multimedialne aule i sale wykładowe,
 • WI-FI na terenie Wydziału,
 • Halę Sportową Uniwersytetu w Białymstoku,
 • punkt ksero,
 • 2 bufety,
 • parking.

ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok
tel. 85 745 73 90 / fax 85 745 73 95
http://noe.uwb.edu.pl
noe.sekretariat@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.