1192 osób online

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji

ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok

tel. 85 745 73 90
fax. 85 745 73 95
Czynne: PN - PT: 8.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 102777

Wydział Nauk o Edukacji
Na Wydziale każdego roku kształci się około 1500 studentów na pięciu kierunkach: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna. Zainteresowanie studiami na Wydziale świadczy o wysokim poziomie kształcenia oraz zapotrzebowaniu społecznym na proponowana ofertę dydaktyczną. Strukturę Wydziału tworzy 5 katedr, 12 zakładów, 2 pracownie. Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  w roku 1995  oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.  Badania prowadzone przez pracowników badawczo-dydaktycznych dotyczą istotnych zagadnień z wielu dyscyplin naukowych: edukacji międzykulturowej, pedagogiki społecznej, andragogiki, gerontologii, historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dydaktyki, pedeutologii. Nauczyciele akademiccy utrzymują liczne kontaktu naukowe i dydaktyczne z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Organizowane są cykliczne konferencje naukowe, które na stałe wpisały się do kalendarza ogólnopolskich spotkań akademickich.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne 2 kierunki:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

STUDIA I STOPNIA 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne 3 kierunki:
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne i Niestacjonarne 3 kierunki:
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
 • Przygotowanie Pedagogiczne

REKRUTACJA NA STUDIA ON-LINE:
Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie: https://irk.uwb.edu.pl
Studia podyplomowe: https://irk-sp.uwb.edu.pl

NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

 • program wymiany krajowej MOST
 • program wymiany międzynarodowej Erasmus +
 • aktywność w organizacjach studenckich Wydziału i Uczelni
 • realizowanie pasji i zainteresowań w 13 Studenckich Kołach Naukowych Wydziału
 • aktywność w organizowaniu imprez i konferencji Wydziału
 • pomoc materialną w postaci stypendiów np. socjalnych, Rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz zapomogi

STUDENCI I PRACOWNICY MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 • Aulę Dydaktyczno - Widowiskową
 • Bibliotekę Wydziału z czytelnią
 • multimedialne aule i sale wykładowe
 • WI-FI na terenie Wydziału
 • Halę Sportową Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2 bufety
 • parking

ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok
tel. 85 745 73 90 / fax 85 745 73 95
http://noe.uwb.edu.pl
noe.sekretariat@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.