Urząd aktualizuje dane. Jeśli nie złożysz dokumentu, czeka cię kontrola

2023.09.16 12:41
Do 31 października każdy mieszkaniec gminy Choroszcz musi wypełnić zgłoszenie do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Złożyć można je na trzy sposoby - osobiście, listownie bądź mailowo.
Urząd aktualizuje dane. Jeśli nie złożysz dokumentu, czeka cię kontrola
Fot: pixabay.com

W sierpniu 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej - ma na to dokładnie 2 lata, czyli do sierpnia przyszłego roku.

Wówczas samorządy złożą pierwsze sprawozdania z przeprowadzanych kontroli do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegać karze finansowej - maksymalnie do 50 tysięcy złotych.

- Zwracamy się do Państwa – Mieszkańców Gminy Choroszcz, o wypełnienie „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” i złożenie go do Urzędu Miejskiego w Choroszczy – w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 roku. Prosimy Państwa o poważne potraktowanie tej sprawy - informuje choroszczański magistrat i dodaje: - W przypadku niezłożenia zgłoszenia, Urząd będzie zmuszony do zebrania danych dotyczących posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków w formie kontroli na terenie Państwa posesji.

Wypełnione zgłoszenie można złożyć:
- osobiście do Urzędu Miejskiego w Choroszczy – Biuro Podawcze,
- pocztą, na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz,
- elektronicznie, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: gov.pl, profilem zaufanym.

Ważna uwaga: zgłoszeń nie składają mieszkańcy, których nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków - przypomina choroszczański magistrat.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownych dokumentów potwierdzających usługę wywozu oraz systematyczność opróżniania zbiorników.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1538 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39