Urzędnicy miejscy z eko-misją w białostockich szkołach

2023.11.28 18:45
Miasto Białystok rozpoczęło serię lekcji edukacyjnych poświęconych zasadom prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Zajęcia są prowadzone w białostockich placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przez pracowników urzędu.
Urzędnicy miejscy z eko-misją w białostockich szkołach
Fot: UM w Białymstoku
Urzędnicy uczyli uczniów odpowiedniej segregacji odpadów

Do udziału w lekcjach zgłosiło się 90 placówek z naszego miasta. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców - zwłaszcza dzieci i młodzieży. Edukatorzy w przystępny i dostosowany do danej grupy wiekowej sposób opowiadają o ogólnopolskim systemie segregacji odpadów, zapoznają uczniów z kolorami pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki, rodzajami odpadów, które powinny do nich trafiać. Opowiadają o tym, co dzieje się z odpadami na końcu ich długiej drogi.

Czym jest PSZOK?

Pracownicy urzędu zwracają też uwagę na odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, czy odpady po żrących chemikaliach, które ze względu na zawartość wielu toksycznych substancji nie powinny trafiać do zwykłego pojemnika. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w tzw. PSZOK-ach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W białostockim systemie funkcjonują dwa takie punkty: w Hryniewiczach oraz przy ul. 42 Pułku Piechoty. Przyjmowane są tam również inne odpady problemowe – sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą wykorzystywana jest prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne oraz niewielkie zestawy pojemników, dzięki którym uczniowie w praktyczny sposób uczą się prawidłowej segregacji.

Na starcie jest już nieźle

Na podstawie przeprowadzonych już zajęć urzędnicy stwierdzili, że uczniowie wykazują się niemałą wiedzą na temat prawidłowej segregacji, jednak zdarza się, że przydzielenie niektórych odpadów do odpowiednich pojemników sprawia im problem. Dzieci chętnie dzielą się własnymi sposobami na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, stosowanymi na co dzień. Często zgłaszają też propozycje dotyczące nadania odpadom „drugiego życia”, a przy okazji dowiadują się, że z niektórych odpadów dzięki recyklingowi powstają nowe przedmioty, takie jak książki, zeszyty, butelki, słoiki, a z plastiku, który jest pochodną ropy naftowej możemy otrzymać ubrania sportowe, polary, namioty, torby, plecaki czy buty.

Edukowani są też dorośli

Ponadto od początku roku Departament Gospodarki Komunalnej UM prowadzi działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Są prowadzone przez pracowników urzędu, a skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości, przedsiębiorców, pracowników placówek oświatowych i innych instytucji, które na swoim terenie gromadzą odpady.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

757 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39