Ustawa podpisana - nawet 3,5 tys. zł od przyszłego roku. Kto dostanie pieniądze?

2023.08.01 07:51
Prezydent podpisał ustaw dotyczącą świadczenia wspierającego w nadchodzącym roku. Od stycznia będzie wynosiło 3,5 tys. zł.
Ustawa podpisana - nawet 3,5 tys. zł od przyszłego roku. Kto dostanie pieniądze?
Fot: pixabay.com

Od przyszłego roku osoby niepełnosprawne mogą liczyć nawet na 3,5 tys. zł. Świadczenie wspierające od 2024 r. będzie wynosiło w niektórych przypadkach 220% renty socjalnej. Rada Ministrów proponuje też, by emerytury oraz renty w przyszłym roku wzrosły o przynajmniej 12,3%

"(…) przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3%. Cały koszt, czyli ta inwestycja w naszych seniorów, to łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej ponad 43 mld zł"- mówiła niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Zgodnie z tymi informacjami można wnioskować, że w 2024 roku renta socjalna wyniesie około 3,5 tys. zł. 

Świadczenie wspierające - komu będzie przysługiwało?

Świadczenie wspierające ma być przede wszystkim wsparciem udzielanym osobom z niepełnosprawnościami. Ma służyć pomocy w pokryciu bieżących potrzeb życiowych. Warunki nabywania prawa do tego świadczenia oraz jego wypłacania określa ustawa. 

Na te środki mogą liczyć osoby, które osiągnęły już pełnoletność i jak podaje portal infor.pl "mają decyzję, ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. 

W przypadku, gdy poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów, to osoba niepełnosprawna otrzyma najwyższe możliwe świadczenie wspierające wynoszące 220% renty socjalnej. W przypadku 90-94 jest to 180% renty socjalnej, 85-89 wynosi 120% renty socjalnej a 80-84 - 80% renty socjalnej. Osoby mające od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia dostaną 60% renty socjalnej, a te, które mają od 70 do 74 punktów - 40% renty socjalnej.

"Świadczenie wspierające, w odróżnieniu od innych świadczeń opiekuńczych przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki, będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność oraz decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Decyzje, które będą ustalać poziom potrzeby wsparcia, będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wcześniej osoby niepełnosprawne będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Do otrzymania świadczenia wspierającego 2024 będą uprawnieni nie tylko polscy obywatele, ale też cudzoziemcy, który mają prawdo do legalnego pobytu na terenie naszego kraju.

Kto nie może liczyć na świadczenie wspierające?

Świadczenia wspierającego nie dostaną osoby, które są umieszczone w rodzinnym domu pomocy, w domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,  zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy placówce, która zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Pieniędzy nie dostaną też osoby, które przebywają w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub w poprawczaku.

Osoba uprawniona do świadczenia wspierającego nie dostanie go, jeśli dostała podobne świadczenie za granicą, chyba, że dwustronne umowy dotyczące zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.

Ustawa dotycząca świadczenia wspierającego wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Świadczenie ma być wprowadzane w trzech etapach. W pierwszym z nich, czyli w nadchodzącym roku, ma przysługiwać jedynie osobom, które mają ustalony najwyższy poziom potrzeb wsparcia. Szacuje się, że będzie to około 50 tys. osób. W kolejnym roku pieniądze dostaną też osoby ze średnim poziomem potrzeb wsparcia.

Natomiast od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia i obejmie około 300 tys. osób 
- podano w uzasadnieniu planowanych przepisów.

Redakcja
24@bialystokonline.pl
1486 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39