Uwaga! Zanieczyszczone powietrze dotarło do Białegostoku i okolic

2022.08.24 10:38, Aktualizacja: 2022.08.25 09:26
Dla trzech powiatów województwa podlaskiego zostało wydane powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Uwaga! Zanieczyszczone powietrze dotarło do Białegostoku i okolic
Fot: M. Giedrewicz-Łupińska / Zielony Białystok
W Białymstoku odbywa się interwencyjna akcja spłukiwania ulic, aby poprawić jakość powietrza

Przyczyną są prawdopodobnie pożary

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, w skład których mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany (rakotwórcze metale ciężkie. Najczęściej występowanie pyłów PM10 związane jest z procesami spalania paliw stałych czy ciekłych. Od godz. 8.00 w środę (24.08) do północy obowiązuje podwyższone ryzyko wystąpienia przekroczonego poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego.

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu została pobrana z ostatnich 12 godzin z automatycznych stacji w województwie podlaskim: w Białymstoku przy ul. 42. Pułku Piechoty i w Augustowie na terenie Uzdrowiska.

- Ryzyko przekroczenia obejmuje część województwa podlaskiego: powiat miasta Białystok, powiat białostocki, powiat augustowski - informuje dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku starszy specjalista Mateusz Sierocki.

Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego są napływy mas powietrza znad Europy Wschodniej, które dotarły nad wschodnią część Polski.

- Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzą z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów, jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy - przekazuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku.

Warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjają napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.

Jakie mogą być negatywne skutki?

Ludność zamieszkująca obszar, w którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 to ok. 504 tys. mieszkańców.

W grupie narażonej są osoby: cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa); cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), a także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci i osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie, a osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Aby uniknąć negatywnych skutków rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń i unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności powinny:
- ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz;
- nie zapomnieć o normalnie przyjmowanych lekach;
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie;
- ograniczyć wietrzenie pomieszczeń;
- unikać działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi;
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

AKTUALIZACJA

W związku z Alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącym złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w Białymstoku odbywa się interwencyjna akcja spłukiwania ulic, aby zmniejszyć ilość pyłów na powierzchni jezdni i tym samym poprawić jakość powietrza.

W centrum zostały też ustawione dwie dodatkowe kurtyny wodne: na Rynku Kościuszki i na placu przed Teatrem Dramatycznym. Miasto Białystok apeluje o ograniczenie swojej aktywności na zewnątrz.

AKTUALIZACJA, godz. 16.00

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje już inną część województwa podlaskiego: miasto Łomża i powiaty: łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki oraz siemiatycki.

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje również powiat augustowski.

AKTUALIZACJA, 25 sierpnia, godz. 9.25

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zwiększyło swój zasięg.

Prognozowane na dzień 25 sierpnia przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje część województwa podlaskiego, głównie: powiat miasta Łomża, powiat augustowski i powiat grajewski.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 wynosi ok. 165 tys. mieszkańców. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w czwartek (25.08).

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1455 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39