UwB powitał nowych doktorów. Przyznano aż kilkadziesiąt dyplomów!

2024.03.13 20:46
Siedmiu doktorów habilitowanych oraz 66 doktorów odebrało w środę (13 marca) dyplomy habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. To wyjątkowe wydarzenie dla uczelni.
UwB powitał nowych doktorów. Przyznano aż kilkadziesiąt dyplomów!
Fot: UwB

W środę auli im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku wręczono dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Odebrało je 7 doktorów habilitowanych i 77 doktorów. Udział w wydarzeniu wzięli nie tylko awansowani naukowcy, ale również ich promotorzy i bliscy.

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Izabela Święcicka w trakcie wydarzenia podkreśliła, że uroczystość promocyjna jest ogromnym świętem nie tylko samych promowanych, ale i całej uczelni.

- Drodzy doktorzy, uzyskanie stopnia doktora świadczy przede wszystkim o tym, że posiedliście Państwo umiejętność stawiania problemu badawczego, szukania i znajdowania odpowiedniej metodologii do prowadzenia badań, ale przede wszystkim poświadcza to, że posiadacie Państwo umiejętność krytycznej oceny otrzymanych wyników. (…) Równocześnie otrzymujecie Państwo prawo do kierowania pracą naukową młodych pokoleń naukowców. Życzę, aby dalsza praca na uczelni dawała Państwu bardzo dużo satysfakcji. Niech Państwa udziałem będą przełomowe odkrycia, które odbiją się głośnym echem nie tylko w kraju, ale też i za granicą – mówiła prorektor UwB.

Podczas uroczystości nowi doktorzy złożyli przyrzeczenie. Obiecali przy tym, że będą wytrwale rozwijać naukę, by krzewić prawdę. Zobowiązali się również do zachowania pamięci o uniwersytecie, w miejscu, w którym mogli pogłębiać swoją wiedzę. 

Dyplomy doktorskie w sposób symboliczny dają nam możliwość zmieniania opowieści i zmieniania świata, bo przekraczanie granic jest tylko przywilejem literatów, ale przede wszystkim powołaniem i powinnością naukowców. Część z nas zostanie już w tym naukowym świecie, zajmie się nauką i dydaktyką, część z nas już się tu zadomowiła. Inni przejdą na stronę komercyjną, jeszcze inni będą się spełniać w rolach rodzinnych. Ale niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, dziś możemy napawać się dumą, celebrować poczucie własnej wartości, bo zaszliśmy daleko. Dlatego gratuluję sobie i Wam, a wyrazy wdzięczności składam naszym nauczycielom i mistrzom – podkreślała dr Saniewska z Wydziału Filologicznego, która zabrała głos w imieniu wszystkich badaczy.

Odebranie dyplomów to wyjątkowa chwila

O tym, jak istotna jest uroczystość promocjna dla doktorów habilitowanych powiedziała zaś dr hab. Emilia Grądzka z Wydziału Chemii:

- Uzyskany stopień doktora habilitowanego czyni nas bogatszymi w wiedzę i doświadczenie - towary, których nie można kupić. Otwiera też nową, niezapisaną kartę naszej kariery naukowej, co wiąże się z nowymi obowiązkami, które z kolei są obarczone dużo większą odpowiedzialnością. Życzę Państwu, aby był to czas owocny w odkrycia naukowe, jak i personalne, aby każde napotkane niepowodzenie nie stanowiło o porażce, ale było dla Państwa motywacją do dalszej pracy – mówiła naukowczyni.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy, którzy odebrali dyplomy, ciężko na nie zapracowali. I nie poddawali się, chociaż z pewnością wielokrotnie dopadały ich chwile zwątpienia. 

- To jest naprawdę wielka sprawa. Udająca się praca naukowa daje niesamowicie wielką satysfakcję, daje poczucie wolności, niezależności, autonomii. I z tego należy korzystać. Jako młodzi ludzie ze stopniem doktora macie prawo mieć własne zdanie i nie wstydzić się tego zdania, co więcej - przyznawać się także do czegoś, czego nie wiecie, co też jest bardzo ważne. Trzeba pracę naukową kontynuować, czyli pracować nad habilitacją – powiedział w imieniu promotorów dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB z Wydziału Prawa.

Uczelnia istnieje od 1997 r. Od tego momentu nadała 999 dyplomów doktorskich i 170 stopni doktora habilitowanego. Obecnie UwB ma 13 uprawnień do doktoryzowania oraz habilitowania, w następujących dyscyplinach: ekonomii i finansów, prawa, pedagogiki, historii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, fizyki, biologii, chemii, filozofii, informatyki oraz matematyki. W ciągu ponad 27 lat działalności (do dziś) uczelnia nadała łącznie 1169 stopni naukowych.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1408 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39