Via Baltica. Wybrano wykonawcę ostatniego fragmentu S61

2022.05.20 15:42
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na budowę prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód-Kolno. Będzie to strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego Via Baltica z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy.
Via Baltica. Wybrano wykonawcę ostatniego fragmentu S61
Fot: GDDKiA Białystok

Kto wybuduje obwodnicę Łomży?

Obwodnicę Łomży wybuduje firma Intercor za 713,4 mln zł. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13-kilometrowego odcinka S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy most nad doliną Narwi o długości 1,2 km.

- Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające oraz przejścia dla zwierząt. W sumie na S61 zostanie wykonanych 16 obiektów inżynierskich - informuje GDDKiA Oddział Białystok.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64).

Realizacja odcinka S61 Łomża Zachód-Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Problemów nie brakowało

Obwodnica Łomży ma swoją długa historię - firma Intercor zrealizuje ją po odstąpieniu GDDKiA (w maju 2021 r.) od umowy z włoską firmą TOTO (oferta opiewała na 525,6 mln zł). Wykonawca ten zrealizował większość prac projektowych, a 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac - robót nie rozpoczął. Dlatego też w maju 2021 r. odstąpiliśmy od umowy z nierzetelnym wykonawcą, a 23 lipca ubiegłego roku ogłosiliśmy nowy przetarg. 15 grudnia 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę - konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. Niestety i na tym etapie pojawiły się niespodziewane problemy po stronie wykonawcy - przekazuje dyrekcja dróg.

Jednym z warunków przetargu było posiadanie doświadczenia polegającego na przebudowie i budowie drogi o klasie GP, dwujezdniowej, o wartości robót powyżej 200 mln zł. Konsorcjum NDI powołało się na doświadczenie w zakresie wykonywania robót drogowych przez tzw. podmiot udostępniający zasoby, tj. SP Sine Midas Stroy z siedzibą w Kazachstanie. Niespodziewanie, 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie. Okazało się, że konsorcjum NDI nie było w stanie samodzielnie spełnić wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych postawionego w postępowaniu przetargowym. Nie wskazało też innego podmiotu udostępniającego zasoby w tym zakresie. W związku z tym, 21 stycznia GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI z 15 grudnia 2021 r.

- Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA przystąpiła do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą - wyjaśnia GDDKiA.

Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł, czyli 73 proc. zaplanowanego na to zadanie budżetu GDDKiA.

Do 4 kwietnia bieżącego roku pozostałe firmy biorące udział w przetargu nie złożyły odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało standardowo skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zastrzeżeń nie było, co ostatecznie otworzyło drogę do podpisania umowy z firmą Intercor.

Via Baltica - jak idą prace?

Jak przekazuje GDDKiA, sukcesywnie oddawane są do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.

Ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej.

- W ubiegłym roku oddaliśmy do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz od węzła Kalinowo (poprzednio Wysokie) do końca obwodnicy Suwałk - dodaje GDDKiA.

W tym roku, z realizowanych obecnie blisko 97 km, zostanie oddanych do ruchu ok. 55 km.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1238 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39