W białostockim lokalu zorganizowano loterię. Maszyna losowała nagrody nielegalnie

2021.08.25 09:01
Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w jednym z białostockich lokali ujawnili loterię promocyjną, która organizowana była niezgodnie z prawem.
W białostockim lokalu zorganizowano loterię. Maszyna losowała nagrody nielegalnie
Fot: Podlaska KAS

Nielegalna maszyna losująca

Wielu przedsiębiorców, aby zwiększyć swoje obroty i rozpoznawalność marki, a także przyciągnąć nowych klientów decyduje się na organizację konkursów. Jednak w praktyce często konkurs przekształca się w organizację loterii, co też miało miejsce w jednym z białostockich lokali.

Funkcjonariusze KAS z Białegostoku podczas kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących znaleźli maszynę losującą z kulkami, tablice z wykazem nagród oraz notatki dotyczące wydanych nagród. Jak ustalili kontrolujący, na podstawie posiadanego biletu wstępu klienci mogli wziąć udział w loterii i wygrać jedną z nagród przypisanych do numeru znajdującego się na wylosowanej kulce.

- Okazało się, że osoba prowadząca działalność nie posiadała zezwolenia na urządzenie i prowadzenie loterii promocyjnej. Teraz musi liczyć się z sankcjami karnymi i odpowiedzialnością administracyjną - przekazują funkcjonariusze KAS.

Aby uniknąć podobnych sytuacji należy pamiętać, że według obowiązujących przepisów loteria promocyjna to gra losowa o wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik w szczególności zależy od przypadku i w której można uczestniczyć nieodpłatnie dzięki nabyciu towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze.

Co zrobić by zorganizować loterię?

- Pamiętaj o uzyskaniu zezwolenia od dyrektora Izby Administracji Skarbowej (IAS) właściwej ze względu na miejsce organizacji i prowadzenia gry loteryjnej. W innym przypadku grozi kara administracyjna w wysokości co najmniej 13 tys. zł oraz kara grzywny do 240 stawek dziennych - informuje podlaska KAS.

Loterię może zorganizować: osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka bez osobowości prawnej. Składając wniosek, który trzeba złożyć na 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia loterii, należy dołączyć:
- bankową gwarancję wypłaty nagród;
- projekt regulaminu loterii;
- dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
- aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Po weryfikacji formalnej wniosku i uiszczeniu opłaty dyrektor IAS wyda zezwolenie na loterię promocyjną, które jest ważne 2 lata. Wraz z zezwoleniem każdy otrzymuje zatwierdzony regulamin loterii.

Wiele formalności

Każdy z organizatorów musi zapłacić opłatę wynoszącą 10% wartości puli przeznaczonych nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej, która w 2021 r. wynosi 5248 zł.

Po uzyskaniu zezwolenia, w terminie 7 dni należy powiadomić IAS o:
- rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem;
- rezygnacji z działalności objętej wnioskiem;
- przerwaniu działalności objętej wnioskiem;
- wznowieniu działalności po przerwie.

- Dodatkowo po zakończeniu loterii, w ciągu 30 dni musisz przesłać do dyrektora IAS wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości. Do tego należy dołączyć zestawienie liczby wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty ich wystawienia - dodaje KAS.

Warto wiedzieć, że w loterii mogą uczestniczyć także osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, a osoba nadzorująca loterię powinna posiadać świadectwo ukończenia szkolenia z przepisów.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1171 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39