W Białymstoku powstaje nowa szkoła - liceum bez ocen

2020.02.21 15:04
Będą niewielkie klasy, przygotowanie do matury bez potrzeby dodatkowych korepetycji, brak ocen, teoria wykładana w praktyczny sposób, multidyscyplinarne projekty zamiast prac domowych, mini-praktyki w firmach o różnym profilu - takie są założenia Białostockiej Szkoły Realnej.
W Białymstoku powstaje nowa szkoła - liceum bez ocen
Fot: pixabay.com

Nowa placówka, nieco inna niż zwykle

Na edukacyjnej mapie naszego miasta pojawiła się propozycja dla uczniów klas ósmych, którzy już we wrześniu 2020 roku rozpoczną naukę w szkole średniej. Mowa o Białostockiej Szkole Realnej, czyli 4-letnim liceum ogólnokształcącym, które będzie mieścić się przy ul. Mickiewicza 49.

Placówka powstała przy współpracy liceów z Warszawy i Lublina - Bednarskiej Szkoły Realnej, Wawerskiej Szkoły Realnej i Lubelskiej Szkoły Realnej - jako odpowiedź na wyzwania nowoczesnego rynku pracy, który wymaga edukacji praktycznej, kształtującej relacje, wspierającej komunikację i zaradność życiową. U podstaw edukacji stoi koncepcja zakładająca, że proces kształcenia musi uwzględniać walory wychowawcze oraz naukę praktycznych umiejętności.

Jak wygląda nauka w Białostockiej Szkole Realnej?

Jak mówią założyciele, nauka w Białostockiej Szkole Realnej to wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i pasji uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, wyboru dalszej edukacji lub pracy, w niewielkich, maksymalnie 18-osobowych klasach.

Szkoła realizuje program liceum z realnymi efektami (bez dodatkowych korepetycji), bez ocen, a prace domowe są zastąpione multidyscyplinarnymi projektami.

Natomiast teoria jest prezentowana na przykładach z modelami wykorzystania w praktyce. Każdy z uczniów uczestniczy także w mini-praktykach w firmach o różnym profilu, wybierając specjalizacje na spotkaniach z przedsiębiorcami i specjalistami.

W Białostockiej Szkole Realnej – 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym nacisk jest postawiony przede wszystkim na naukę kompetencji, które będą przyszłością na rynku pracy. Uczniowie mogą liczyć na naukę komunikacji, krytycznego myślenia, inicjowania i podejmowania działań, konstruktywnego rozwiązywania problemów, pracy w grupie.

Uczeń Białostockiej Szkoły Realnej otrzyma na zakończenie edukacji indywidualny certyfikat, wskazujący kompetencje zdobyte w ramach zajęć specjalistycznych, dający przyszłemu pracodawcy precyzyjną informację na temat umiejętności absolwenta.

Szczegóły dotyczące rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 obejmie przyjęcie dwóch klas pierwszych i jednej klasy drugiej.

Pierwszy egzamin do Białostockiej Szkoły Realnej jest planowany na kwiecień 2020 roku, a wyniki będą znane jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty. Egzaminy do innych szkół realnych w Polsce odbywają się w podobnym terminie.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1606 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39