W dawnej synagodze odkryto XIX-wieczne detale

2020.05.26 19:00
Podczas remontu budynku dawnej synagogi w Suchowoli odkryto kilka elementów, które pozwolą na lepsze uwypuklenie XIX-wiecznych rozwiązań architektonicznych zabytku.
W dawnej synagodze odkryto XIX-wieczne detale
Fot: WUOZ w Białymstoku

Trwa remont dawnej synagogi w Suchowoli. Prace przy budynku rozpoczęły się w tym roku na podstawie postanowienia konserwatora zabytków wydanego już 4 lata temu.

Jak poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, w trakcie prac odkryto elementy, które nie były przewidziane w projekcie. To m.in. detale architektoniczne, które prawdopodobnie pochodzą z czasów budowy świątyni – półkoliste gzymsy nad oknami i oryginalną cegłę. W związku z tym, dalsze prace prowadzone będą na podstawie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego odkryte elementy.

We wtorek (26.05) na oględzinach obiektu byli konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz oraz starosta sokólski Piotr Rećko. To starostwo prowadzi inwestycję. Powiat chce utworzyć w dawnej synagodze centrum integracji społecznej.

Murowana bożnica w Suchowoli została wzniesiona około połowy XIX w. (obok znajduje się budynek chederu z lat 20 XX w.). W czasie okupacji radzieckiej służyła jako skład siana i owsa. Po zakończeniu II wojny światowej gmach przebudowano – dokonano rozbiórki przedsionka w elewacji frontowej i północnej. Przemurowano otwory okienne z zamkniętych półkoliście na prostokątne, zlikwidowano nadokienne półkoliste gzymsy. W zaadaptowanym na potrzeby liceum ogólnokształcącego budynku mieściła się siedziba harcerstwa, potem prowadzono w nim zajęcia wychowania fizycznego. Od kilkunastu lat budynek był nieużytkowany. Początkowo władze Suchowoli chciały utworzyć w nim Muzeum Trzech Kultur.

Remontowany budynek to tzw. nowa synagoga w Suchowoli. Dużo bardziej okazała, drewniana, powstała w miasteczku w drugiej połowie XVII w. Została podpalona przez nazistów podczas II wojny światowej.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1041 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39