W Podlaskiem powstanie więcej dróg. Ruszył nabór do 5. edycji RFRD

2022.07.28 17:41
W czwartek (28.07) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił nowy nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Do województwa podlaskiego trafi na ten cel 194 mln zł.
W Podlaskiem powstanie więcej dróg. Ruszył nabór do 5. edycji RFRD
Fot: Malwina Witkowska

Nabór rozpoczęty

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał ogłoszenie o naborze wniosków adresowane do samorządów w ramach piątego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

- Zgodnie z przepisami ustawy, od daty otrzymania informacji o środkach, jakie są przeznaczone na województwo podlaskie, mam obowiązek w ciągu 14 dni zarządzić taki nabór - rozpoczął wojewoda. - W województwie podlaski mamy 194,5 mln zł na ten cel.

Kwota ta może być powiększona o limit zobowiązań na kolejne lata np. gdy samorząd składa wniosek o wieloletnie inwestycje. Limit opiewa na kwotę ponad 81 mln zł. Wnioski mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi.

Przypominamy, w ubiegłym roku, a więc w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 w Podlaskiem zostało wybudowanych bądź wyremontowanych 383 km dróg za 195 mln zł.

- Nasze województwo otrzymuje jedne z większych alokacji środków, co wynika z tego, że w naszym województwie sieć dróg powiatowych i gminnych jest dość długa - wyjaśnił wojewoda.

Zgodnie z zasadami naboru, teraz samorządy terytorialne - gminne i powiatowe mają 30 dni, czyli do 29 sierpnia, aby złożyć wnioski.

Dostaną więcej

Wcześniej inwestycje w ramach tego programu mogły być dofinansowane od 50 do 80 proc. założonych kosztów. To ile gmina lub powiat otrzyma jest uzależnione od wskaźnika dochodów - jeżeli jest niższy to można otrzymać większe dofinansowanie.

- Biorąc pod uwagę z jednej strony wielość programów, które samorządy realizują, ale i sytuację na rynku, czyli wzrosty cen inwestycji, zdecydowałem o tym zwiększeniu podstawy dofinansowania - poinformował. - Ta wyjściowa podstawa będzie wynosić 60 proc. Górna granica wynosząca 80 proc. nie ulegnie zmiany.

Po upływie terminu składania wniosków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy, Podlaski Urząd Wojewódzki powoła komisję składającą się z przedstawicieli wojewody, Komendy Wojewódzkiej Policji, białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Komisja następnie dokona oceny złożonych wniosków i zarekomenduje do zatwierdzenia wyniki swojej pracy.

- Tylko ci starsi samorządowcy pamiętają jeszcze, jak wyglądał dawny program, gdy często cieszono się, że 1-2 drogi w powiecie zostały być realizowane, a teraz w skali jednego powiatu, gminy i powiat mogą realizować nawet 20 dróg. Każda gmina może uzyskać jedną lub czasami kilka inwestycji do realizacji - przekazał wicewojewoda Tomasz Madras.

Dodał, że minister Andrzej Adamczyk ogłosił kilka dni temu w ramach RFRD program dotyczący zadań miejskich.

- To sprawia, że w tym momencie wszyscy lokalni samorządowcy - wójtowie, starostowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą czuć się partnerami, do których rząd wyciąga rękę i chce wspomagać budowę dróg - uzupełnił wicewojewoda.

To już 5. edycja

- Program był i jest wielkim wsparciem dla samorządów. Przez te 5, a w zasadzie 4 lata, które są wynikiem naszego programu, przeznaczyliśmy na drogownictwo prawie miliard złotych, a dokładnie 970 mln zł dofinansowania inwestycji na terenie naszego województwa. Łącznie ich realizacja kosztowała 2,2 mld zł. To się przekłada na prawie 1300 km dróg, które są wybudowane lub za chwilę będą budowane. To świadczy o ogromie tego, co w zakresie dróg gminnych i powiatowych się przez ostatnie 4 lata zadziało. Jak na to jeszcze nałożymy te skromniejsze programy, które zaczęto realizować, to ta suma nam się zwiększy do prawie 1,2 mld zł - powiedział Bohdan Paszkowski.

Wojewoda przekazał, że aktualnie w parlamencie odbywa się proces zmiany ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg, z którego finansowane są m.in. obwodnice miast.

- Rządowy program oprócz tego, co my jako wojewodowie realizujemy, również obejmuje inne elementy, chociażby drogi tzw. obronne - tłumaczył Bohdan Paszkowski. - Z tego powodu, że ta nowelizacja idzie w kilku kierunkach, będzie ona obejmowała nowe segmenty, np. drogi dojazdowe do obszarów tzw. stref gospodarczych albo do centrów intermodalnych - dodał.

W 2021 r. ogłoszony był w ramach programu segment zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W tym roku wojewoda także liczy na te dodatkowe środki, które pozwolą na realizację zadań.

- W zeszłym roku te środki oscylowały wokół 40 mln zł. Wtedy te środki pilotażowo były organizowane dla samorządów. Z tego tytuły były wzmożone prace chociażby z przejściami dla pieszych. W tym zakresie wiele samorządów z tego skorzystało.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1563 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39