W Podlaskiem wypłacono na dzieci już 760 mln zł. Najwięcej w ramach 500 plus

2023.01.12 14:06
W województwie podlaskim wypłacono 760 mln zł w ramach 500 plus, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania pobytu w żłobku i 300 zł na wyprawkę szkolną.
W Podlaskiem wypłacono na dzieci już 760 mln zł. Najwięcej w ramach 500 plus
Fot: pixabay.com

Jednym z najpopularniejszych świadczeń jest 500 plus. Pieniądze są przyznawane na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziców czy opiekunów. Od 2022 r. wnioski są przyjmowane jedynie drogą elektroniczną. Od lutego można będzie składać wnioski na kolejny okres świadczeniowy.

- W ubiegłym roku na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 do ZUS w Białymstoku wpłynęło ponad 147 tys. wniosków, na 235 tys. dzieci, a kwota wypłat zrealizowanych do 30 listopada 2022 r. wyniosła 620 mln zł. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r. będzie można składać już od 1 lutego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kolejnym wsparciem dla rodziców ma być Rodzinny kapitał opiekuńczy. To świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca i łącznie wynosi 12 tys. zł na dziecko (można wybrać czy ma być wypłacane po 500 zł przez 24 miesiące, czy po 1000 zł przez 12 miesięcy).

- W okresie, gdy wypłacane jest świadczenie można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i ewentualne załączniki do niego składamy tylko elektronicznie. W 2022 roku do ZUS w regionie wpłynęło 19 tys. wniosków dotyczących 20,1 tys. dzieci, a łączna kwota wypłaconych w ciągu całego roku środków przekroczyła 102 mln zł - dodaje rzeczniczka.

Rodzice mogą także skorzystać z dofinansowania na pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania jest w tym przypadku uzależnione od dochodów i wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko.

- Opłata to miesięczna kwota już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wlicza się kosztów za wyżywienie. ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

W ubiegłym roku do ZUS w województwie podlaskim wpłynęło 4,9 tys. wniosków na 5,7 tys. dzieci, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 8,2 mln zł.

Pieniądze można też dostać w ramach Programu Dobry Start 300+, które są przyznawane na wyprawkę szkolną dziecka w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością– do 24 lat. Wnioski w przypadku tego świadczenia można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. W ubiegłym roku w naszym regionie złożonych zostało ponad 92 tys. wniosków na 134 tys. dzieci, a łączna wypłacona kwota to prawie 40 mln zł.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1350 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39