Warsztaty, a na finał spektakl. Projekt "My, Głusi"

2019.11.04 10:57
Teatr pantomimy, teatr cieniowy i poezja migowa - m.in. te gatunki poznają uczestnicy projektu "My, Głusi". Na finał przygotują spektakl.
Warsztaty, a na finał spektakl. Projekt "My, Głusi"
Fot: Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem"

- Projekt "My Głusi" skierowany jest do grupy 20 osób z niepełnosprawnością słuchu z terenu miasta Białegostoku i polega na realizacji grupowych interdyscyplinarnych zajęć warsztatowych z zakresu teatru pantomimy, teatru cieniowego, poezji miganej w okresie od września do listopada 2019 roku, przygotowujących niesłyszących uczestników do spektaklu teatralnego na profesjonalnej scenie – mówi Joanna Zembrowska-Wojno ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem", które realizuje projekt.

Zajęcia i spektakl

Inspiracją projektu jest ponad 200-letnia historia pierwszej polskiej szkoły dla głuchych, kolebki Kultury Głuchych - Instytutu Głuchoniemych w Warszawie oraz wydarzenia z historii głuchych, ich tożsamość kulturowa i dziedzictwo w kontekście ogólnej historii Polski.

Zajęcia warsztatowe są prowadzone w siedzibie organizacji przez profesjonalnych instruktorów, animatorów kultury - aktorkę Białostockiego Teatru Lalek Izabelę Marię Wilczewską oraz aktora i reżysera Krzysztofa Zemło, przy wsparciu tłumacza języka migowego.

Efektem finalnym prowadzonych warsztatów będzie dwukrotne wystawienie spektaklu z udziałem niesłyszących aktorów na dużej scenie Białostockiego Teatru Lalek. Odbędzie się to 25 i 26 listopada o godz. 18.00. Wstęp jest wolny.

Spektakl zostanie opowiedziany "poza słowami" - językiem gestu, niewymagającym tłumaczenia, wyobraźni, emocji, dzięki czemu będzie bardzo dobrze zrozumiały dla osób nieznających języka migowego. Kultura tworzy swoisty pomost pomiędzy światem słyszących i niesłyszących, pozwalający wzajemnie się zrozumieć, poznać swoje możliwości, ograniczenia i potrzeby.

Nad oprawą muzyczną całego przedsięwzięcia będą czuwali muzycy - Marcin Mickiewicz i Łukasz Prokopowicz - którzy podczas występu zagrają na żywo.

"Mała ojczyzna" niesłyszących

- Głusi to społeczność zbliżona w swojej strukturze do mniejszości etnicznej. Ich "mała ojczyzna" wyraża się poprzez własny język, kulturę, historię, są bardzo dumni ze swojej tożsamości. Tym razem chcielibyśmy ukazać najważniejsze wydarzenia, zmiany, jakim ulegała sytuacja Głuchych na tle wydarzeń historii Polski na przestrzeni wieków. Upamiętnić dzieje polskiej społeczności niesłyszących, podjąć walkę ze stereotypami, rzucić światło na dotychczas ukryty i tajemniczy "świat ciszy" - opowiada Joanna Zembrowska-Wojno.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału osób niesłyszących w życiu kulturalnym i społecznym, pozwoli na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w dostępie do dóbr kultury i sztuki. Korzystnie wpłynie na poziom integracji i aktywizacji społecznej. Projekt będzie pełnił też rolę terapeutyczną, gdyż poprzez możliwość obcowania z kulturą osoby z dysfunkcją słuchu przygotowują się do aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, a osoby słyszące będą miały możliwość poznania umiejętności i wrażliwości osób niesłyszących.

Projekt "My, Głusi" to przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

Portal BiałystokOnline jest patronem medialnym przedsięwzięcia.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

779 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39